Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Bachovy esence

header_tc.jpg

Bachovy esence neposílám poštou, jsou poskytovány jako výborný doplněk k terapii, nebo míchány na míru společně s konzultací. Proč s konzultací? Pokud budou dva jedinci se stejnými symptomy, neznamená to, že dostanou stejný preparát. Složení esencí se také bude lišit v průběhu užívání. To znamená, že je zapotřebí sledovat, jak se daný jedinec cítí po využívání jedné lahvičky ( 30 ml užívání cca měsíc) a podle aktuálního stavu měnit složení. Používám originální esence od výhradního dovozce Krystal Aquamarin s.r.o.

Bachovy květové esence se poprvé objevily v roce 1930 jako výsledek dlouholeté práce známého britského lékaře- homeopata, dr. Edwarda Bacha. Tvoří je soubor 38 květových extraktů, subtilně korespondujících s celou škálou všednodenních citových konfliktů. Tyto dnes již slavné Bachovy esence velmi brzy prokázaly, že mohou mít pro člověka nedocenitelný význam.

JAK FUNGUJÍ BACHOVY ESENCE

Květové esence, podobně jako jiné formy naturální medicíny, léčí člověka, individuum, ne konkrétní nemoc nebo její symptomy. Působí především na emocionální hladinu jedince. Proto dva lidi se stejnou nemocí, např. artritídou, můžou užívat úplně odlišné esence. Jeden třeba rezignoval na uzdravení se, ten druhý je netrpělivý - a i když je nemoc stejná u obou, každý přesto bude užívat rozdílné esence.

Cílem Bachových esencí není potlačit negativní emocionální postoje a projevy, ale transformovat je do pozitivního stavu, a tak stimulovat vnitřní síly jedince k uzdravení se a následnému odstranění nemoci a stresu z těla.

Také lidé, kteří netrpí fyzickou nemocí, můžou z Bachových esencí profitovat. Častokrát se nacházíme v náročných obdobích života - stres, pracovní přetížení, změna způsobu života, nejistota, deprese z nenaplnění svých předsevzetí, strach před zkouškou... V těchto stavech pomáhají esence vyrovnat a uklidnit naši psychiku dřív, než se emocionální diskrepance projeví v těle jako fyzická nemoc.

Když máme dobrou náladu a jsme šťastni, cítíme vnitřní uspokojení. Radujeme se ze svého elánu a zdraví a dostává se nám darů života, které rádi zase předáváme svým bližním, rodině či přátelům. Jindy ovšem narážíme na nejrůznější životní problémy a v nepříjemných chvílích, kdy jsme ztratili rovnováhu, nám mohou výrazně prospět BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE.

 

KDO BYL DR. EDWARD BACH

drbach2.gifEdward Bach / 1886-1936/ patřil v Londýně mezi známé a vyhledávané lékaře své doby. Studium medicíny započal jako dvacetiletý, po jeho ukončení pracoval jako chirurg - traumatolog. Později se věnoval víc zkoumání v oblasti imunologie a bakteriologie. Zjistil, že některé střevní bakterie přímo souvisí s chronickými nemocemi a podle homeopatických pravidel připravil. tzv. NOSODY (očkovací látky podávané orálně), které měly vysoký účinek. Tyto nosody, které Bachovi tehdy přinesly uznání a slávu v lékařských kruzích, se v homeopatii používají dodnes.

Bach se  ve svých výzkumech hluboce zajímal o pacienta, jeho potřeby, jeho individualitu. Byl přesvědčen, že existuje přirozenější a šetrnější způsob v léčbě lidstva, než jaký medicína do té doby používala. Své výzkumy rozvíjel dál ve vlastní laboratoři až do roku1919, kdy přijal místo patologa a bakteriologa v Londýnské homeopatické nemocnici. V té době se dostal do kontaktu s dílem Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie a o jeho dalším osudu bylo rozhodnuto. Princip "ošetřuj pacienta a ne nemoc" se stal hlavní ideí jeho, dnes už tak známé a rozšířené terapie.

V roce 1930 Bach svou lukrativní práci v Londýně ukončil a odstěhoval se na venkov - do Walesu. Tady, v jednoduchém způsobu života, dále zkoumal a rozvíjel své poznatky o přírodní medicíně a v říši rostlin hledal pomoc pro trpící lidi. V roce 1935, rok před svou smrtí, Bach označil svou práci za kompletní a obrátil pozornost na rozšiřování svých objevů mezi lidi. Jeho 38 esencí nabývalo čím dál více na významu vzhledem ke své jednoduchosti, účinnosti a neškodnosti.

Dr. Bach svou prací udělal radikální změnu v pohledu na nemoc - dal lidem odpovědnost za jejich vlastní osud a k tomu i prostředky, které jim můžou pomoci uzdravit se. Sám řekl: "Žádná forma tělesného léčení ani perfektní strava nemůže uzdravit člověka, pokud v jeho srdci není Láska a pokud nemá snahu osvobodit se od negativních sklonů."

Cena namíchané lahvičky: 200,- Kč
Konzultace každých započatých 15 minut: 150,- Kč

První návštěva zahrnuje podrobnější konzultaci cca hodinu, potřebuji více detailů o aktuálním stavu a souvislosti, V dalších návštěvách stačí obvykle maximálně půl hodiny.

RESCUE™ Produkty lze koupit v těchto variantách:

RESCUE® Remedy – Krizová esence:

pro vnitřní rovnováhu a vyrovnanost, jedinečná kombinace pěti originálních Bach® květů

ve formě kapek : 20 ml  380,-Kč
ve formě spreje : 20 ml  400,-Kč


Bachovy květové esence pracují s 38 jednotlivými esencemi s následujícími charekteristikami. Esence se míchají na míru pro klienta do užívací lahvičky.

Pro větší přehlednost jsou esence seřazeny abecedně podle českých názvů. Číslo před esencí odpovídá jejímu pořadí v tomto systému podle anglických názvů. Číselné řazení je celosvětově platné (stejně jako anglické názvy).Rozpis esencí:

Agrimony - Řepík lékařský - za usměvavou tváří ukrýváte problémy
Aspen - Topol osika - máte nevysvětlitelné obavy, jste nervozní
Beech - Buk lesní - jste kritický a netolerantní k ostatním
Centaury - Zeměžluč lékařská - máte těžkosti říci ne, neumíte požádat o pomoc
Cerato - Rožec - zpochybňujete svou schopnost odhadnout situaci
Cherry Plum - Slíva třešňová - máte obavy ze ztráty sebekontroly, jste ve stavu hlubokého zoufalství
Chestnut Bud - Poupě jírovce, koňského kaštanu - neumíte se poučit ze zkušeností, pořád stáles stejnou chybu
Chicory - Čekanka - obecná máte majetnické sklony, často manipulujete lidmi
Clematis - Bílá lesní réva - nemáte zájem o okolní dění, oddáváte se snění za bílého dne
Crab Apple - Plané jablko - máte o sobě nevalnou představu, stydíte se za svůj vzhled
Elm - Jilm - máte pocity přehnané odpovědnosti, která vás vyčerpává
Gentian - Hořec nahořklý - rychle ztrácíte odvahu, propadáte pochybostem a skepsi
Gorse - Hlodaš evropský - přepadá vás beznaděj, zklamání a pesimismus
Heather - Vřes obecný - nechcete být sám, mluvíte pořád jenom o sobě, nezabýváte se ničím jiným než sebou
Holly - Cesmína ostrolistá - máte návaly žárlivosti, zlosti, hněvu a nenávisti
Honeysuckle - Zimolez kozí list - žijete neustále v minulosti, ovládá vás nostalgie
Hornbeam - Habr obecný - máte kolísavé nálady, chybí vám potěšení, pociťujete mentální únavu
Impatiens -Netýkavka žlázonosná - jste popudliví, netrpěliví, reagujete velmi prudce
Larch - Modřín opadavý - máte nedostatek sebedůvěry, trpíte komplexem méněcennosti
Mimulus - Kejklířka skvrnitá - máte časté obavy ze známých věcí, ze smrti, nemoci, zkoušky...
Mustard - Hořčice polní - bez zjevných důvodů propadáte melancholii
Oak - Dub letní - silný pocit odpovědnosti vás stále nutí zdolávat překážky, ale i pak se cítíte sklíčeně a vyčerpaně
Olive - Oliva - trpíte tělesnou i duševní únavou a vyčerpáním
Pine - Borovice lesní - máte naustálé výčitky svědomí a pocity viny
Red Chestnut - Červený kaštan - trpíte přehnanými obvami a starostí o druhé
Rock Rose - Devaterník penízkovitý - naustále propadáte panice, strachu a pocitu bezmoci
Rock Water - Voda z léčivých pramenů - kladete na sebe vysoké požadavky, nejste dostatečně flexibilní, zastáváte ustrnulé názory
Scleranthus - Chmerek roční - trpíte nerozhod ností a vnitřní nevrovnaností
Star Of Bethlehem - Snědek okoličnatý - zažili jste právě tělesný či duševní šok
Sweet Chestnut - Kaštan jedlý - propadáte zoufalství, pocitu, že už víc neunesete
vervain - Sporýš lékařský - jste plni entusiasmu a snažíte se pokaždé prosadit, i když to přesahuje vaše síly
Vine - Vinná réva - máte silnou ctižádost a vůli dominovat mezi ostatními
Walnut - Vlašský ořech - cítíte se být v rozhodujícím životním období a hledáte úkryt před nejistotou a zápornými vlivy okolí
Water Violet - Žebratka bahenní - dáváte přednost samotě, jste často hrdě rezervovaní
White Chestnut - Bílý kaštan - v hlavě vám neustále kolují tíživé myšlenky, kterých se neumíte zbavit, propadáte vnitřním samomluvám
Wild Oat -Sveřep větevnatý - cítíte nespokojenost, protože nenacházíte svůj pravý životní styl a své poslání
Wild -Rose Planá šípková růže - jste apatiční, pociťujete resignaci, vnitřně jste kapitulovali
Willow -Vrba žlutá - cítíte zatrpklost, vnitřní hněv, považujete se za "oběť osudu" )

Rescue Produkty – jsou nejznámější a nejrozšířenější kombinací květových esencí.Jak už z jejich názvu vyplývá, dají se použít ve všech krizových a šokových situacích. Přičemž pod pojmem šok nebo krize rozumíme všechno, co narušuje náš energetický systém, od stavu rozčilení, vnitřního strachu a napětí, příjmu špatné zprávy, až po těžkou nehodu či ztrátu vědomí.

Rescue Produkty podporují v těle člověka sebeléčivé síly, které se snižují právě prožívaným traumatem, vnitřním neklidem , strachem a úzkostí. Škála situací, ve kterých je vhodné tyto produkty používat je skutečně široká a proto se doporučuje nosit je u sebe v kabelce, autě, mít je po ruce i na pracovišti a samozřejmě – neměli by chybět v žádné domácí lékárničce. Přinášejí úlevu, vnitřní klid a harmonii v následujících situacích :

· šok, panika, nervové zhroucení, hádka, stres, zoufalství, duševní zmatek

· strach ze zkoušek, nepříjemného rozhovoru, z cestování,
z návštěvy lékaře, z uzavřeného prostoru, z výšek

· při těžkém vnitřním i vnějším zranění, nehodách

· při akutních bolestech, např.bolestech zubů

· před i po operaci, u porodu

· při nespavosti, nočních děsivých snech, také u dětí

· jako stabilizační a podpůrný prostředek při různých terapiíchTento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje


 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková