Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

 • Rodinné konstelace
 • Hypnoterapie, Kineziologie
 • Focusing
 • Hlubinná terapie
 • Bachovy esence
 • Meditace
 • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

Volba vhodné terapie

volba terapie.jpg

Vhodnou terapií k řešení, pochopení a vystoupení z často se opakujících vzorců chování, životních, zdravotních, partnerských potíží a dědičných chorob jsou systemické konstelace. Na tuto terapii může přijít každý člověk po předchozí konzultaci pro hlubší pochopení a řešení svých životních situací.Motivace klienta je nezbytný předpoklad v každé terapii, která má přinést skutečnou léčbu. Odstranění příznaků neznamená skutečnou léčbu. A skutečná léčba se svým způsobem nezajímá o příznaky. Skutečná léčba představuje změnu klienta. K tomu je potřebná jeho určitá aktivita. Pokud chcete volit tento krok jako první na cestě k pochopení a léčení, není potřeba konzultace. Výjimkou jsou Konstelace traumatu.

Další vhodnou variantou jsou semináře Esencí.Esence jsou kvality, se kterými přicházíme jako lidské bytosti na svět. Esence je často chápána jako most mezi spirituální oblastí (absolutnem) a strukturou osobnosti (ega). Slouží jako cesta k pochopení naší esenciální podstaty a k opětovnému získání ztracených esencí – kvalit. Jsou to Síla, Láska, Vůle, Radost a Pravda- esence Vnitřního klidu. Již samotný termín „esenciální“ nám prozrazuje, že je to něco, co je nezbytné pro žití, pro fungování člověka. Je to něco, co spadá do samotné podstaty bytí. Je to něco, co bychom mohli přirovnat na tělesné úrovni k „orgánům“ těla, bez kterých tělo nemůže fungovat. Esence můžeme vnímat jako nezbytné „orgány pro duši“. Bez nich naše podstata ztrácí napojení na tělo a tělo ztrácí napojení na duši a na Univerzum. (Více  o Esenci naleznete v rubrice kurzy)

Před zahájením individuální terapie  je vhodná osobní konzultace. Během této doby budeme hovořit o vašem problému, který vás přivádí. Také se budu zajímat  o vás a váš život, protože to podstatné bývá často ukryto a ztraceno v množství událostí a prožitků dosavadního života. Výchozí problém bývá často jen důsledkem problémů staršího a mnohem hlubšího rázu a nelze ho zkoumat a vyřešit bez širšího kontextu. Často klienti volají, nebo píší o konkrétní techniku (např. hlubinnou regresní terapii). Informovanost o možnostech jednotlivých technik bývá mnohdy zkreslená. Vhodnost jednotlivých metod doporučím vždy po náhledu na problém a společně se domluvíme na možném řešení. Vždy volím nejvhodnější techniky a terapie individuálně a s cílem opravdu pomoci a nalézt východisko.

Tělesné příznaky a opakující se neharmonické vztahy z prvních signálů vnitřní nespokojenosti a narušení rovnováhy v životě. Většinou uplyne ještě dlouhý čas, než jako řešení připustíme vhodnou terapii, která se dokáže zabývat jak našimi fyzickými problémy, tak jejich souvislostmi s naším prožíváním a myšlením.

Často ani netušíme, že naše názory, hodnocení, prožívání i vzorce chování, jsou formovány už od dětství vnějšími vlivy, především však naší rodinou. Tyto převzaté struktury nebo vzorce chování nám pak brání měnit své prožívání i jednání. To vše lze vhodně zvolenou terapií změnit. Dostačující interval docházení je při běžných problémech jednou měsíčně. Pokud je  Váš stav doprovázen i zdravotními a psychickými problémy, doporučuji počáteční interval jednou za čtrnáct dní. Vše je také závislé na  Vašich finančních a časových možnostech. Vždy záleží na vzájemné domluvě. Počet sezení je závislý na rozsahu a závažnosti potíží.

Dlouhodobá terapie - rozvoj a změna osobnosti

Na trvalé a opravdové dosažení změny v prožívání, myšlení a jednání, je potřeba dlouhodobé terapeutické práce v závislosti na závažnosti problému, použité terapeutické metodě a připravenosti klienta na změnu. Často volím kombinaci terapeutických technik. Stává se, že se po pár sezeních klientovi znatelně uleví nebo také přechodně přitíží, ale když se terapie předčasně přeruší nebo ukončí, mají se nedořešené nebo jen částečně zpracované problémy tendenci opět vracet. Je klientovou osobní volbou, zda bude poslouchat má doporučení.


Práce na svém osobním rozvoji nám mohou přinést následující výhody:

 • naučit se je pochopit, zpracovat a odstranit (transformovat) vlastními prostředky
 • umět tím pomoci především  sobě samému
 • postupně se stát soběstačným, samostatným, nezávislým na druhých a zkvalitnit naše vtahy, aby nebyly založené na závislosti, ale na lásce
 • najít sebe sama, svou vlastní identitu, sebejistotu, sebedůvěru, hodnotu sebe sama
 • naučit se milovat sebe sama a následně milovat druhé Bezpodmínečnou Láskou
 • najít svou vlastní cestu, která vede ke štěstí, radosti, spokojenosti, harmonii, k vyšším osobním vibracím a do vyšší dimenze mimo dualitu
 • umět pomoci druhým radou, která vychází z vlastní Moudrosti, získané na cestě Bezpodmínečné Lásky (nikoliv z iluzí, kterými předpokládám svou pozici v rámci okolního bytí), aby i druzí našli tuto cestu a viděli před sebou reálný cíl - do kterého se musí dostat vlastním úsilím, pílí, snahou, odvahou, pochopením, poznáním a transformací...
 • více porozumět možnostem svého života, vycítit jejich menší či větší kvality, jejich výsledky a důsledky a umět si správně zvolit

Vše, co potřebujeme k růstu je v nás, naše vnitřní síla, kterou nevyužíváme naplno, protože je blokována našimi strachy, které nás stále ovládají, omezují z vědomé, podvědomé nebo nevědomé roviny.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

13.07. 2024

Vnitřní kritik

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková