Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

Meditace

Cílem setkávání je objevování zdrojů v nás samých, se kterými nejsme v kontaktu. Meditace je blaženost z toho, že je člověk sám se sebou, člověk je skutečně živý, když je schopen být sám, když není na nikom a na ničem závislý, když není závislý na žádné situaci, na žádných podmínkách. . Zažijete návrat k sobě samým, energie skupiny umocní zážitek dynamiky pohybu. Pak tiché spočinutí, sdílení. Budete odcházet se znovuzrozenou energií.

Relaxační a dynamická meditace pomáhá k odbourávání stresu, strachu. Meditace budou zaměřené vždy na určité téma - klid, vnitřní síla, harmonie ... Vezměte s sebou deku nebo polštářek na sezení!!!

Meditační dny s malováním mandaly- pokud bude v programu uvedeno ,, Meditační den s mandalou" nezapomeňte na pastelky a tvrdou podložku na kreslení.

PAUL BRUNTON - DŮLEŽITOST MEDITACE

Pro zbožného člověka je meditace základem, neboť jenom samotná lhostejná víra nestačí. Ten, kdo se zabývá teologickými úvahami o duši, aniž by se zabýval vnitřní stezkou tak, že ji skutečně sám zažil, je jako člověk, který stojí před restaurací se zakrytými okny a snaží se popisovat jídla, která jsou tam podávána. Náboženský způsob života má člověka připravit a nako­nec dovézt k mystickému způsobu života, který je vyšším stupněm jeho vý­voje.
Pro moralistu je meditace nezbytná, neboť mravní zákoník nebo etické krédo je pouhou počáteční pomůckou ke splnění životního cíle - což je poz­nat sebe sama. Naše morálka se automaticky přizpůsobí, etické krédo se automaticky upraví, jakmile dosáhneme duchovní sebeosvícení. To, co je v nás nejvyšší a nejvznešenější, bude pak vyvoláno spontánně. Technika výcviku mysli je nepostradatelná pro pravé sebepoznání.
Meditace je nezbytná také pro umělce. Nechť je člověk jakkoli talentova­ný, dokáže vytvořit pouze náhražky geniálních děl, jestliže postrádá schopnost dosahovat stavů sebeponoření. Pěstování tohoto návyku je moc­nou pomocí k rozvinutí inspirovaných nálad. Toto je věk virtuozity. Talentů pro vtip, satiru a vyumělkovanost je dostatek. Ale skutečný umělec musí jít hlouběji než to. Umění, kterému chybí duchovní náplň má pouze povrchní hodnotu. Slunce inspirace září na všechny stejně, ale jen málo lidí je tak za­loženo, aby byli schopni ji spatřit. Částečně je to proto, že nemohou do­sáhnout potřebného psychologického stavu. Umělec, který je při tvořivém úsilí ponořen do polovičního transu, sotva si v té chvíli povšimne, kde je, a sotva si bude pamatovat svůj vlastní minulý život - tak mocná je jeho koncentrace. Takže mentální klid nemá být zaměňován s mentální leností. Je nejen vítězstvím nad jednostranností zevní činnosti, ale je také klidem tvoři­vým. Tato pravda je nejlépe doložena příkladem z oblasti umění.
Pro přepracovaného duševního pracovníka nebo unaveného fyzicky pra­cujícího člověka je meditace nezbytná, neboť dává nádhernou úlevu tím, že vytváří malé, tajné místečko uvnitř něho samotného, kde nečestný svět bude mít menší možnost ho zraňovat, události života menší schopnost ho depri­movat. Mimo to, on potřebuje meditaci nejen proto, že neustávající zevní činnost nepostačuje, nýbrž také proto, že meditace vynáší z podvědomé zá­sobárny nečekané myšlenky, které mohou být právě těmi, které předtím vě­domě hledal, nebo mu poskytuje náhlé intuice, které řeší zmatené problémy. Jak velice pomohl některým slavným historickým osobnostem zvyk začínat denní práci půl hodinou oddané meditace s prosbou o vedení!
Pro idealistu, který se probíjí drsným a nepřátelským světem se krátká denní období meditace časem stanou požehnaným útočištěm, kde může své potlačené duchovní touhy udržovat při životě.
Konečně - meditace je potřebná pro každého člověka, neboť bez ní žije v příliš velké vzdálenosti od božského středu, než aby pochopil to nej­lepší, co mu život může nabídnout. Musí získat zpět božský poklad, který nevědomky vlastní. Ó! stojí to za to, vykonat tento posvátný útok a do­sáhnout na čas vznešenější a moudřejší stav sebe sama. Tímto každodenním činem navracet se do sebe sama potvrzuje svou božskou důstojnost a proje­vuje pravou sebeúctu.

Použitý zdroj :
ZÁPISKY PAULA BRUNTONA
(svazek 4)
Část 1:
MEDITACE


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

13.07. 2024

Vnitřní kritik

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková