Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Kreativita a radost

Kreativita je tvořivost. Tvořivost je projev lidství. Tvořivost je schopnost podívat se na problém jinýma očima, než to dělají ostatní. Tvořivost je vyvodit ze známých skutečností nové závěry. Tvořivost je schopnost objevit nové vztahy a zákonitosti. Tvořivost je lidem přirozená a je znakem „normálnosti" psychiky. Tvořivost neznamená jen vytvoření uměleckého díla, ale hlavně znamená umění naplno žít vlastní život v kontaktu s vlastními zdroji. Kreativita je také odvaha jít vlastní cestou. Kreativita je odvaha k seberealizaci. Seberealizace je odvaha žít svůj život po svém, vytvářet situace a ne pouze reagovat.

Každý člověk je v něčem výjimečný, inklinuje k činnostem, které odpovídají jeho vlohám, talentu, povaze a životním hodnotám. Podvědomě cítí a negativně vnímá, pokud práce, které se v reálném životě věnuje, není v souladu s jeho představami a vrozenými předpoklady. V takovém případě se dříve či později dostaví krize, ztráta energie. Respektovaný americký psycholog Abraham Maslow stavěl potřebu seberealizace, snahu naplnit svoje schopnosti a záměry nejvýš v hierarchii lidských psychologických potřeb.

Tvořivé činnosti se používají k léčbě řady psychiatrických pacientů, aby se navrátili do „normality". Tvořivost přináší radost a naplnění. Když tvoříme, seberealizujeme se. Kreativitu tvoří tři složky: postoje (motivace, zábrany), schopnost mozku produkovat originální nápady i schopnost ovládat svůj mozek a znalost technik tvořivého řešení problémů. Kreativita předpokládá odvahu překonat nesouhlas. Mnoho významných myšlenek bylo z počátku odsuzováno a teprve postupem času jsme je docenili. Být kreativní také znamená jít do problému po hlavě a neobávat se chyb. Chyba je nejlepším základem pro učení a teprve tím, že budete riskovat, získáte skutečný základ pro tvořivou práci.

Shrneme-li tedy prvky, které brzdí kreativitu, jsou to: sociální a vzdělávací návyky, strach z nesouhlasu ostatních, strach z chyb, tendence přiklánět se k odborným znalostem.


Nietzschova tři stádia lidského vývoje

Podle Nietzscheho má vývoj a seberealizace člověka tři fáze. První fází je stadium velblouda (přeneseně ovce), stádového tvora, který duchovně spí a poslušně vykonává příkazy autorit, navíc žije v neustálém strachu.

Druhou fází je stadium lva. Člověk se vzepře proti všem autoritám a odmítne úděl ovce, odmítne smrtelnost, odmítne Boha. Stejně tak učinil Nietzsche. Lev zavrhne všechny hodnoty a ocitá se v čiré samotě, proti celému stádu i jeho nahaněčům. Společnost nemůže dovolit, aby se z lidí stávali lvi, protože její moc stojí na pokorném strachu ovcí, které jsou snadno ovladatelné: stačí pár vlků, kteří naženou strach.

Třetí fází je podle Nietzscheho stadium dítěte. Nevinného, celého, svatého, hravého - toho, jenž život a smrt neodmítá, ale přijímá. Dítě říká bezpodmínečné ANO. "Ano otče, ano živote, ano živote a smrti v celé tvé nejistotě, chvění, osamělosti... Ano výzvo, kterou přijímám do svých dlaní." Je to existenciální, bytostné přitakání existenci poté, co člověk provedl vzpouru proti všem hodnotám. Toto je stádium kreativity a hravosti, naprosté otevřenosti.

Je svatý a dokonalý právě tím, že už v něm není žádné ne - tak praví Mistr Eckhart. Avšak aby se z ovce (slepice, velblouda - je jedno jaký symbol poddajnosti a stádnosti použijeme) mohlo stát dítě, musí projít stadiem lva, který svou agresí uvolňuje bezpečný prostor, v němž může teprve křehké dítě povstat. Stádium lva je nutné, ale nikoli konečné.

Tvořivost uplatníme opravdu všude

  • ve vztazích
  • v zaměstnání
  • obecně v řešení jakýchkoliv problémů

Každý z nás se narodil s nějakou mírou tvořivosti. Žel, mnozí rodiče u svých dětí neodhalí druh a míru tvořivosti (nadání, vlohy) a nerozvíjí je. Spoléhají se na školu. Škola je však často největším ubíječem tvořivosti, protože většina školských systémů je založena pouze na kritickém myšlení a nikoliv na produktivním myšlení. Děti a studenti nejsou vedeni k tvořivému myšlení a k řešení problémů. Jsou vedeni jen k čerpání znalostí autorů učebnic a učitelů. Nikdo je neučí zpochybňovat dogmata a paradigmata. Což vyhovuje všem, kdo potřebují manipulovat s davy: politikům, církvím, novinářům, marketérům, reklamním pracovníkům apod.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje


 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

13.07. 2024

Vnitřní kritik

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková