Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

 • Rodinné konstelace
 • Hypnoterapie, Kineziologie
 • Focusing
 • Hlubinná terapie
 • Bachovy esence
 • Meditace
 • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Hypnóza a NLP

hypnoza.jpgHypnóza neboli trans umožňuje citlivý dialog s nevědomím klienta, který je plný respektu a úcty ke klientovi. Každý je na své jedinečné cestě životem, a proto je práce s hypnózou tolik zaměřena na aktivaci vnitřních zdrojů v klientovi, spíše než na konkrétní výsledky. Nemůžeme donutit nevědomí udělat něco konkrétního, můžeme jej jen pozvat a nabídnout mu nová pochopení a nechat to na nevědomí, ať si to samo zpracuje. V okamžicích prožívání transu se blížíme do stavu harmonického vyrovnání a tím můžeme zažívat psychickou i fyzickou rovnováhu.

Hypnóza/trans je přirozený stav, do kterého se každý člověk dostane několikrát za den.

Během hypnotické terapie NELZE DONUTIT NIKOHO K NIČEMU, co není v souladu s jeho přesvědčením, a  nelze nikoho přinutit k hypnóze!!!!!

S hypnózou je spojeno mnoho pověr. Mýty o hypnóze zobrazují člověka jako oběť, se kterou je možné manipulovat. Ve stavu hypnózy však člověk nikdy nedělá to, co sám nechce. Hypnotizovaný také nebývá na hypnotizérovi závislý. Rozhodně ne více než v každém jiném terapeutickém vztahu.

Hypnóza není totéž co spánek - někdo je i v transu zcela bdělý, schopný chodit po místnosti s otevřenýma očima a plynule hovořit. Ve stavu hypnózy jako by se člověk ještě nevzbudil, ale už ani nespí. V takovém stavu necítí bolest. Hypnóza není ani nebezpečná, a už vůbec není pravdou, že se hypnotizovaný z transu nemusí probrat.

Většina klientů si pamatuje vše, co se s nimi dělo v tomto uvolněném stavu, kterému se říká hypnóza. Pro rozšíření rozsáhlé oblasti našich schopností a dovedností je užitečné využít technik navozujících hypnotické stavy. Princip spočívá v odstranění bloků naší mysli, tím dojde k rozvoji tvořivosti a schopnosti učit se, kterou ve skutečnosti má v sobě každý z nás.

 

Hypnóza je stará jako lidstvo samo.

Hypnóza/trans není nový objev, postup je v podstatě jednoduchý a přirozený. S úspěchem byl a je trans užíván šamany, zasvěcenci a školami mystérií různých kultur (např. Egypt, Řecko) za účelem léčení a rozšíření vědomí po tisíciletí.

Objev moderní hypnózy je obecně připisován F. A. Mesmerovi (1734 - 1815), který se domníval, že tento efekt je následkem živočišného magnetismu a magnetického fluida, které teče od magnetizéra k pacientovi a přináší vyléčení. První seriózní a důkladný výzkum hypnózy ve vztahu k mesmerismu byl uskutečněn Francouzskou královskou komisí, skupinou předních vědců té doby, kterou vedl B. Franklin (1706 - 1790). Přesnější popis moderní hypnózy byl podán de Puységurem (1751 - 1825), jenž poznal, že hypnotický efekt je skutečně způsoben pozitivní sugescí. Pojem hypnóza byl zaveden Jamesem Braidem (1795 - 1860), který zdůrazňoval, že to, co vzniká, je umělý spánek, a že při indukci hypnózy je třeba pacienta přimět k tomu, aby soustředil svou pozornost. Největším přínosem pro hypnózu byl Milton H. Erickson, který zařídil to, že je dnes hypnóza přístupná všem lidem, kteří mají zájem se ji učit. Erickson je dnes považován za nejúspěšnějšího psychoterapeuta 20. století. Díky jeho vytrvalé práci a obnovování možností léčby hypnózou byla tato metoda v roce 1956 v USA uznána oficiálně jako léčebná a terapeutická metoda.

 

Proč hypnóza?

Většina lidí se svého nevědomí (podvědomí) bojí nebo mu nedůvěřuje. Náboženství a společnost nás naučili nedůvěřovat, protože pak jednoduše následujeme pravidla a fungujeme podle nich. Nechtějí, abychom dosáhli svého plného potenciálu. Naplnění našeho plného potenciálu je možné jedině pokud se spřátelíme s naším nevědomím, které zahrnuje více než 90% naší mysli. Jedině pak můžeme navázat kontakt s našimi rozsáhlými zdroji, které spočívají hluboko v každém z nás. Dnes není žádným tajemstvím, že máme svou vědomou a nevědomou stranu myšlení, a je poměrně známo, jak vědomí a nevědomí funguje. Například sledujeme-li nějaký děj nebo obraz, naše vědomí zaregistruje +7 -2 (tzn. max. 9) jednotek najednou, ale naše nevědomí v téže výloze za tentýž čas zaregistruje 4,5 milionu jednotek. Dnes už taky víme, že využíváme jenom 3-4 % svých předpokladů. Naše vědomí je analytické, matematické, posuzující, má krátkou paměť, zatímco nevědomé (podvědomé) myšlení je kreativní, otevřené všemu novému, zvídavé, a hlavně si vše pamatuje.

Hypnóza nám umožňuje znovu dosáhnout harmonie mezi naší vědomou a nevědomou myslí a být opět schopen komunikovat s nevědomou myslí. Takto se léčí stará zranění. Semínka vědomí jsou zaseta hluboko do našeho nevědomí a archaická moudrost a intuice našeho nevědomí začne být přístupná našemu vědomí:

„Nevědomí nikdy neslyší, o čem se vědomí rozhoduje a vědomí nemůže kontrolovat nevědomí - nevědomí je tak obrovské. Tajemství hypnózy spočívá v tom, že vás zavede do nevědomí, kde můžete zasít semínka vědomí, která porostou a rozkvetou. Květ se objeví ve vědomí, ale kořeny zůstanou v nevědomí. Co se mne týče, tak hypnóza bude jednou z nejdůležitějších částí Školy Mystérií (Mystery School). Takováto jednoduchá metoda, ke které je potřeba jen troška důvěry, nevinnosti, může způsobit zázračné proměny ve vašem životě - a to nejen co se týče obyčejných věcí. Pomalu se pak může stát cestou tvé meditace."


Osho: Beyond Psychology (Za psychologii)

„Pacienti jsou pacienty, protože nejsou v raportu* se svým nevědomím. ... Pacienti jsou lidé, kteří dostali příliš mnoho naprogramování - tolik vnějšího naprogramování, že ztratili kontakt s jejich vnitřním já." (*raport - kladný vztah, naladění se, soulad)


Dr.Milton Erickson


Neurolingvistické programování

Neurolingvistické programování neboli NLP vzniklo v 70. letech, kdy dva mladí muži, John Grinder a Richard Bandler, začali zkoumat pracovní postupy nejvýznamnějších špičkových terapeutů naší doby. Bandler studoval psychologii a zajímal se o nové a hlavně jednoduché a efektivní metody psychoterapie. Grinder byl mladým asistentem na filologické fakultě Kalifornské univerzity. Měli společný cíl: najít jednoduchý, snadno pochopitelný  a použitelný model, který by mohli ostatní lidé bez problémů používat. Tomuto systému se říká modelování. „Modelovat" můžeme každého. Všichni úspěšní herci modelují tak, že se vžijí do role, kterou hrají (dosáhnou toho tím, že nasbírají co nejvíce informací a poznatků o těch osobách, které mají zahrát), aby byli tak úspěšní jako ten, koho ztělesňují. Modelování je klíčová technika v NLP.

 

Bandler a Grinder si pro svůj projekt vybrali čtyři osobnosti:

 • Virginu Satir, specialistku na komplikované rodinné vztahy
 • Fritze Perlse, zakladatele gestalt terapie, dodnes velice uznávaného a používaného způsobu terapie
 • Miltona Ericksona, psychiatra a otce hypnoterapie
 • Gregoryho Batesona, antropologa, který proslul jako expert v jazykové komunikaci

 

Studium práce těchto čtyř zcela rozdílných osobností ukázalo spoustu shodných momentů, i když každý na první pohled každý postupoval jinak. Přesto se v jádru nelišili. Bandler a Grinder shrnuli  shodné momenty pod název NLP. NLP je tedy soubor různých hypnotických a terapeutických technik a vychází z toho, že vše potřebné k řešení našich problémů, tj. všechny potřebné zdroje a kvality máme už v sobě, jen jsme s nimi ztratili kontakt. Tato metoda nabízí techniky, s jejichž pomocí se klient dostává do kontaktu se svými zdroji, posiluje je a kotví ve svém životě. NLP techniky akceptují individualitu a autonomii každého klienta a umožňují mu spojení se svým nevyužívaným potenciálem.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

13.07. 2024

Vnitřní kritik

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková