Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Esence Lataif

(semináře umožňující opětovné spojení s Esencí, naleznete v termínech kurzů)

„Esence je to, co se uskutečňuje v bytí.“ (Tomáš Akvinský, Summa theologica, I. 39. 2. 3) esence.jpg

Esence jsou kvality, se kterými přicházíme jako lidské bytosti na svět.Při narození jsme čistou esencí, naše bytost se projevuje skrze paletu esenciálních kvalit: lásku, sílu, radost, vůli, mír a pocit sounáležitosti s všehomírem. Během dětství o tyto kvality přicházíme v důsledku konvenčního života a ztrátou Esence dospíváme k vnitřní prázdnotě. Jak porozumět tomuto vývojovému procesu, pochopit příčiny ztráty kontaktu s Esencí a především jak nalézt k novému spojení s ní a prožít život naplno je možno na seminářích Esence. Je jedna esence, jedna podstata, která proniká vším, ale projevuje se v různých kvalitách (aspektech). Súfijská tradice pojmenovává nejdůležitější aspekty esence slovem Lataif. Jemnohmotný systém energií, který používali súfijci, označovaný jako Lataif nebo Latifa je spojen se západní psychologií. S touto kvalitou se setkáme ve všech duchovních a mystických školách pod různými názvy.Esence (lat. essentia od slovesa esse, být), česky také bytnost, znamená v běžné řeči podstatu, jádro věci.

Poprvé jsem se setkala s touto kvalitou při studiu Kabaly, která Esenci popisuje pod Názvem "Boží Tváře," nebo "Boží aspekty". V tomto popisu používám název Esence, protože se pod tímto pojmenováním v Evropě více zažila. Esence je často chápána jako most mezi spirituální oblastí (absolutnem) a strukturou osobnosti (ega). Slouží jako cesta k pochopení naší esenciální podstaty a k opětovnému získání ztracených esencí - kvalit. Jsou to Síla, Láska, Vůle, Radost a Pravda - esence Vnitřního klidu. Existují další aspekty, které se projevují na pozadí hlavních. Již samotný termín „esenciální" nám prozrazuje, že je to něco, co je nezbytné pro žití, pro fungování člověka. Je to něco, co spadá do samotné podstaty bytí. Je to něco, co bychom mohli přirovnat na tělesné úrovni k „orgánům" těla, bez kterých tělo nemůže fungovat. Esence můžeme vnímat jako nezbytné „orgány pro duši". Bez nich naše podstata ztrácí napojení na tělo a tělo ztrácí napojení na duši a na Univerzum.

Georgie Gurdjieff (1866-1949, mystik arménského původu) vyjádřil rozdíl mezi ztotožněním se s egem a pravou podstatou takto:

"Musíme pochopit, že člověk obsahuje dvě části: Esenci a osobnost. To v člověku, co je mu vlastní, je esence, to, co mu není vlastní, co pochází zvenčí, je osobnost. Je to něco naučeného, něco převzatého. Jsou to všechny stopy vnějších vjemů uložené v naší paměti a do pocitů, všechna slova a pohyby, které jsme se naučili, a také pocity vzniklé imitací. To, co není naše vlastní, je osobnost.."

Pochopení tohoto pohledu na skutečnost (ve kterém je jednota základem, ze kterého vše pochází) je předpokladem pro chápání a vnímání spirituálního pohledu na osobnost. Osobnost, se kterou se identifikujeme, se necítí být součástí celku. Jung se domnívá, že „veškeré vědomé ego je izolované, protože se separuje a odlišuje ... Jeho podstatou je omezení" ( Adžaja, ). Různé systémy pojmenovávají toto oddělení různě, ale princip zůstává stejný: naše osobnost čili ego není ve skutečnosti naší podstatou. Psychoterapeut Rüdiger Dahlke říká, že „žijeme odděleni od jednoty ve světě protikladů, který hrozí rozpolcením našeho nitra" (Dahlke, 2002). V díle o psychosomatice autoři píší, že „řekne-li člověk já, odděluje se již od všeho, co pociťuje jako ne-já, jako ty - a tímto krokem se stává zajatcem polarity ... Jeho ego mu znemožňuje vnímat ... jednotu či celost" (Dahlke, Dethlefsen, 1983).

Osobnost je jen nepatrnou částí vědomí, částí, kterou spirituální tradice nazývají egem. Tato osobnost je oddělená od svého původu, ať ten původ nazveme bytostné Já, Atman, Bytí či Esence. Ve spirituálním jazyce se osobnost rovněž nazývá egem nebo falešnou osobností, což jsou jednoduše termíny, které naznačují rozdíly mezí tím, co Gurdjieff označoval jako esenciální povahu, a osobností, které nabýváme v průběhu života".

"Abychom viděli, že jsme omezeni tím, co je běžně označováno jako ´já´ - moje jméno, moje tělo, moje myšlenky, pocity a vjemy - musíme nahlédnout na stále přítomnou pravdu toho, kdo opravdu jsme - čistá, neomezená, prázdná, tichá, vědomá láska. Tendence přehlížet pravdu toho, čím jste, je považována za normální. Od raného dětství dál to ti, kteří sdílejí toto mylné vnímání skutečnosti, posilují. Je běžné, že se tato podvědomá představa toho, kdo si myslíme, že jsme, stává hlavní motivací, která nás nutí žít a jednat mechanicky" (Bear) „Úplné bytostné Já je veličina, která je nadřazena vědomému já ... je nejen středem, nýbrž je také oním objemem, který zahrnuje vědomí i nevědomí, je to centrum této totality" (C.G.Jung, ).

Na počátku je třeba se podívat na prostředí, ve kterém jsme vyrůstali. Na strachy, chování a postoje, přesvědčení a skryté touhy, zklamání. Dítě je prvním roce života spojeno především s matkou. Pokud prohlédneme struktury, které jsme převzali, budeme si moci uvědomit osobnost, kterou mám matka zrcadlila, kterou jsme převzali. Pomalu, jako když loupeme slupky cibule, vidíme jednotlivé slupky struktur osobnosti a ž dosáhneme jádra našeho Bytí. V jistém období tohoto procesu se uvolňují silné emoce, bolesti, což je dobře. Na konci přichází opětovné spojení s Esencí, objektivní realitou našeho bytí. Esenci můžeme zažít, pokud se přestaneme ztotožňovat s osobností. Osobnost jsou hranice v jinak neohraničeném prostoru. Tento prostor je blokovaný ztotožněním se s osobností. Zpočátku není snadné zažít esenci přímo, ale je možné si všimnout jednotlivých aspektů. Znamená to znovu se spojit s Esencí v nás.

Cítíme, že nám cosi chybí a čekáme naplnění ,,zvenku" od rodičů, přátel, partnerů, dětí, práce apod. Takto ale nemůžeme nic změnit, protože Esenci nelze získat odjinud „zvenku", jen od nás samých, z našeho nitra. Je důležité, abychom se my sami rozpomněli, a tuto kvalitu v nás opět obnovili. A to za nás nemůže nikdo jiný udělat, toto nám nemůže zprostředkovat nikdo jiný, než my sami. A k tomuto „rozvzpomenutí " jsou zde semináře Esencí. Můžeme se opětovně spojit s kvalitami, se kterými jsme ztratili v průběhu života kontakt . Nastoupíte-li cestu k opětovnému spojení s esencí, nepůjdete proti světskému životu, ale dojde k přerušení vaší identifikace se světskými věcmi. Pokračujete dále v práci, máte rodinu, přátele, děti, jen se změní váš vnitřní přístup. A tato změna obohatí i váš světský život. Záleží na nás a naší dosavadní ´práci na sobě´, nakolik jsme si vědomi svých vnitřních konfliktů a nakolik jsme je zpracovali, případně i změnili své projevování navenek.

Stručný popis základních kvalit esence:

Bílá esence - esence vůle

Esenciální kvalita vůle přináší do našeho života odhodlání a vytrvalost. Umožňuje nám i těžkých chvílích vytrvat a jít dál. e spjata s otcovskými tématy, jelikož kvality této esence bychom za optimálních podmínek našeho vývoje měli získávat a rozvíjet přes otce - stabilita, důvěra, bytí v přítomném okamžiku, jasnost. Vůle chápána z pohledu ega je úsilím, napětím, tvrdým bojem.Vůle v aspektu esence znamená ochotu a připravenost cítit, být otevřený i zranitelný. Pokud musíme vynakládat úsilí jedná se o ego. Esenciální vůle nám dává odhodlání vytrvat, ať už nás proud směřuje kamkoli.Důvěřujeme svému vnitřnímu vedení. Přítomnost Esence vůle nás posiluje na nasší cestě, nenechme se svést.

Podle súfijské tradice je bílá Lataif umístěna v oblasti solar plexus.

Stříbrná esence

Nám dává kvalitu osobnostní vůle, což je touha a vůle žít svůj vlastní život podle sebe a kvalitu uvolnění, spojení s naším proudem života, který žijeme z pravého Já.

Červená esence - esence síly

Tato esence je spjata s tématy matky, díky naší nevědomé touze zažívat blažený stav nám dobře známý z období našeho vývoje v bříšku maminky (z prenatálního období). Tehdy byly naše potřeby naplňovány bez jakéhokoliv úsilí a my jsme zažívali pocit dokonalé jednoty. Nevědomě se chceme do tohoto stavu dokonalé jednoty vrátit a to za vysokou cenu potlačení nás samotných, našich emocí, naší pravdy, našeho vlastního života. Kvalita červené esence se prolíná do všech oblastí našeho života. Dává nám důvěru žít svůj vlastní život, důvěru být sám sebou. Esenciální síla může být ohnivá, rytmická jindy klidná, plynoucí.

Seminář červené esence nám přináší nové vědomí, umožní uvidět ta místa v nás, kde tzv."negativně splýváme", tzn. kde jsme identifikováni s matkou, jejími emocemi, jejím vnímáním světa, okolí, s jejím způsobem života. Ukáže nám, kde se dožadujeme lásky matky či rodičů, a směřujeme tento požadavek na své partnery, děti, atd. Toto uvědomění nám pomůže navrátit se k nám samotným. Síla je naší přirozenou součástí a rozvíjí se od desátého měsíce života.

Podle súfijské tradice je červená Lataif umístěna v pravé části hrudníku.

Černá esence - esence vnitřního klidu

Nám dává kvalitu jemného vnímání duše - intuice, vnitřní vidění, duchovní porozumění možnost prožití a nekonečného prostoru. Umožňuje transformovat naše strachy - strach ze života, sexuality, strach ze smrti,z násilí, ze zneužití... Dává nám možnost uvidět manipulaci svoji i druhých, osvobodit se od ní a pocítit svoji pravou velikost. Tato kvalita je o lásce k pravdě a touze po míru. Je to velmi hluboká dimenze vhledu a uvědomění si svého vnitřního mistrovství. Je třeba čelit svým strachům, (zejména strachu ze smrti), uvědomit si svůj pohled na ně a konfrontovat se s hlavními (nejsilnějšími) vrstvami obranného mechanismu (našeho ega).Dovolíme -li, aby se vnitřní klid projevil, zažijeme hluboký mír. Můžeme být přítomni bez zásahu mysli.

Súfijská tradice umisťuje černou Lataif na čelo.

Zelená esence - esence lásky

Je esencí srdce. Má kvalitu něžně milující lásky, soucitu, odpuštění a léčení. Přináší nám tolik potřebnou lásku, soucit se sebou i okolním světem a odpuštění sobě i druhým. Lásku, kterou hledáme, po které celý život toužíme a kterou vyžadujeme od našich blízkých. Je třeba si uvědomit, že zde se nejedná o pocit, či emoci. Láskou je zde míněna přítomnost jisté kvality, energie, velmi jemné substance. Mnoho z nás považuje lásku za emoci, ale to je omyl. Lásku můžeme zažít jako pocit splynutí. Splynutí je stav, ve kterém se rozpouštíme v Existenci, rozpouštíme se s někým blízkým a mizí mezi námi hranice. Je esencí podporující uzdravování emočních zranění, esencí hlubokého respektu k sobě i existenci. S touto esencí přichází opravdové pochopení pro nás samotné, ostatní i smyslu existence. Známá také jako esence soucitu. Tato Lataif nám dává hluboké pochopení struktury našeho ega a soucítění vůči ní. Soucit a pochopení nám pomáhají jít hlouběji do našich zranění a uzdravit je. Dávají nám schopnost dělat to samé vůči ostatním.

Zelená Lataif sídlí podle súfijců uprostřed hrudí.

Žlutá esence - esence radosti a oslavy života

Nám přináší kvality radosti, hravosti, tvořivosti a extáze. O žlutou esenci jsme přišli proto, že jsme byli učeni žít a brát život příliš vážně. Plnit zodpovědně každodenní povinnosti života. A my jsme tak činili - s tíhou zodpovědnosti, s hrozbou, že zase nebudeme dost dobří. Se žlutou esencí se náš život stává opět lehčím, jsme schopni prožívat věci s nadhledem, lehkostí, znovu prožívat radost z každodenních maličkostí. Učí nás vracet se ke spontánnosti, hravosti a zvědavosti, které tak dobře známe z našeho dětství. Učí nás prožívat život s extází z pocitu vnitřní radosti. Velkým tématem při práci s touto esencí je superego, vnitřní soudce. Nesprávné vnímání radosti patří k hlavním zdrojům neštěstí a utrpení. Vnímáme radost jako emoci závislou na vnějších okolnostech. Vyžadujeme pocit naplnění a radosti od druhých. Když se nám nedostává, zlobíme se. Kvalita radosti není výsledkem vnější události. Je tu, ale protože to nechápeme blokujeme tuto kvalitu. Tato jemná dimenze našeho bytí je o naší vrozené schopnosti žít v radosti a zvědavosti. Je to místo, kde odpadnou naše staré negativní obrazy o sobě a vážnost a kde znovu získáme svou bezstarostnou nevinnost.

Umístění žluté Lataif je na levé straně hrudníku.


Při psaní těchto informaci jsem čerpala z informací předaných mi mými učiteli Kabaly (Dr. S. Haalmann a I. Davidson), dále ze seminářů Dr. Judity a Ralfa Wolfových a seminářů Essence school - Bhagat. Velkou inspirací mi byla kniha Bhagata J. Zeilhofera "Esence" (vydala Maitrea 2008), kde se autorovi podařilo popsat těžko popsatelné, a ze které jsem použila některé pasáže. Všem výše uvedeným osobnostem vděčím za své opětovné spojení s Esencí.

Dále doporučuji k přečtení knihy Nová země, Moc přítomného okamžiku - autor Eckhart Tolle, kde je popisováno totéž jinak..:-) Přečtení knih je dobré k pochopení, co kvality Esence jsou a jejich důležitost. Čtením se s Esencí nespojíme, k tomu je vhodné absolvovat seminář. Praktikovat pravidelně meditaci a prožít opět to, od čeho jsme se odpojili, a můžeme lépe pochopit struktury ega, které nás odděluje od Esence.

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

13.07. 2024

Vnitřní kritik

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková