Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Focusing - Tělo jako náš důležitý zdroj poznání

 

Focusing je metoda založená na uvědomování si tělesného ohniska prožívání (focus), porozumění jeho prožívanému významu (felt sense) a následné spontánní změně prožívání, tzv. prožívaném posunu (felt shift).

Na focusingu je úžasné, že nás dostává do kontaktu s naším prožíváním a s našimi emocemi na předpojmové úrovni, takže se můžeme vyhnout starým myšlenkovým schématům, které jsou mnohdy zavádějící a brání hlubšímu porozumění našim problémům a jejich vyléčení.

Tuto metodu vytvořil na univerzitě v Chicagu americký psychoterapeut Eugene Gendlin, blízký spolupracovník Carla Rogerse. Focusing je možné aplikovat v psychoterapii nebo se jej můžeme naučit a používat samostatně jako metodu sebepoznání a psychohygieny.

„Dnešní doba napomáhá vytěsnění prožitků z těla ve prospěch pobývání v mysli. Je velmi žádoucí integrovat tělo a mysl v jeden celek. Tělo je pro nás významným potenciálním zdrojem poznání.

Jako lidé jsme obdařeni vědomím, jež nás disponuje k citovým úrazům. Když se citový úraz nezhojí, opouzdřen přežívá pod prahem našeho uvědomování. Za cenu omezení naší vnitřní svobody „charakterová obrana“ v nás pomáhá vyhýbat se uvědomění bolestivých míst určitým pro nás charakteristickým způsobem, který je uložen i ve struktuře a funkci našeho těla.“ (Karel Kopřiva)

Nemálo lidí má přístup k tělesným prožitkům dalekosáhle zablokovaný a techniky vyvinuté k napravování emocionálních zranění – psychoterapie – kladou často přílišný důraz na slova a rozum a méně nebo prakticky vůbec nenabízejí možnosti nových prožitků.

Eugene Gendlin, psychoterapeut, výzkumník a filozof působící na Univerzitě v Chicagu, vedl v šedesátých letech rozsáhlý výzkum účinků psychoterapie. V něm si kladl otázku, proč se pacientům dlouhodobou terapií častěji nebo vůbec (podle Gendlina víc než polovině) nedaří vnést očekávané pozitivní změny do svého reálného života.

Po analýze tisíců psychoterapeutických sezení došel k závěru, že klienti, kteří měli později z terapie zásadní prospěch, dovedli již od počátku vnímat, jak nesou problémy ve svém těle a hledali pro tyto vágní pocity co možná nejpřesnější výraz. E. Gendlin vypracoval metodu, jak se této dovednosti naučit, a nazval ji FOCUSING.

Focusing učí orientovat pozornost na odraz životních problémů v tělesném prožívání.

 

Focusing je:

Je to způsob jak poznávat své pocity, naslouchat jim, být s nimi (i s těmi těžkými), naučit se chápat co nám chtějí říci. Praxe focusing vede k tomu, že člověk více přijímá sám sebe.

Jednoduchá a přirozená metoda, která umožňuje dostat se prostřednictvím tělesných pocitů k jejich smyslu – k tomu, co se s nimi spojuje (kde mají původ).

Způsob jak vnímat pocity jiných osob, se kterými žijeme, které potkáváme, se kterými pracujeme, kteří jsou předmětem našeho zájmu či péče.

Učí člověka orientovat pozornost na odraz životních problémů v tělesném prožívání. Učí ho pracovat s pocity tak, aby v těžších životních situacích dovedl lépe pomoci sám sobě i druhým.

K čemu focusing slouží?

Metoda focusing pomáhá především ve vnitřním životě člověka. Rozpouštějí se při tom některé tísnivé pocity a rozvíjejí se v jinou kvalitu. Praktikování focusing pak vede k tomu, že člověk více přijímá sám sebe.
Focusing také pomáhá zlepšovat vztahy k blízkým lidem. Rodiče si například uvědomují, že nežádoucí dětské pocity ještě neznamenají nežádoucí jednání. Lépe pak dětem pomáhají nést jejich úzkosti, napětí a zklamání.
Ti, kteří pracují s klienty, pacienty a žáky mohou využívat focusing při své každodenní činnosti. Zkušenost s focusing jim umožňuje lépe snášet a více chápat těžké životní situace a pocity těch, kteří jsou předmětem jejich zájmu. Focusing pro ně může být i možností, jak vnímat své vlastní rušivé pocity vůči určitě osobě a jak zvládat syndrom vyhoření.

Focusing není psychoterapie. Ačkoliv metoda focusing vznikla v souvislosti s výzkumem psychoterapie a ačkoliv má nepochybně psychoterapeutický potenciál, sama psychoterapií není. Nikdo by neměl očekávat, že pomocí focusing vyléčí sám sebe z vážných neurotických stavů.

Focusing není relaxace. Jsou známy různé metody relaxace, při nichž člověk také věnuje pozornost vnitřním pocitům v těle. Přes tuto podobnost je focusing v jistém smyslu opakem relaxace. při relaxaci se člověk snaží se uvolnit, záměrně usiluje o odstranění rušivých pocitů. Při focusingu se člověk k těmto pocitům přibližuje, chce jim naslouchat, čeká na jejich příběh.

Focusing nepatří mezi svépomocné praktiky sebekontroly. V populárních psychologických knihách se objevují návody, jak se účinně měnit nejčastěji za pomoci tréninku a autosugesce. Jakkoliv užitečné tyto návody mohou být v určitých praktických situacích, od focusing se zásadně liší svým zaměřením na sebekontrolu.

 

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková