Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Terapie a rozvoj osobnosti

Aktuality

Dějí se Vám v životě věci, ve kterých se necítíte dobře, nebo se opakují situace a nevíte si rady? Nežijete dle svých představ? Máte problémy se vztahy s dětmi, rodiči, partnerem, v práci, v přátelství? Máte potíže s komunikací, nalezením svého místa v životě, vytvářením zdravých hranic? Podléháte negativním emocím, náladám, strachu ze všeho, ze života? Máte pocit, že jste odpojeni od svého těla, od svých pocitů? Nalézáte se na křižovatce a nevíte, kudy a jak dál?
Trpíte pocity nedůvěry, pocity omezení svého potenciálu, sebelásky, sebehodnoty a sebepřijetí ? Máte těžký osud? Všichni máme v sobě sílu i nástroje k tomu, aby náš život mohl plynout v harmonii a nechyběly  nám v něm pocity radosti a štěstí. Někdy stačí i informace, naznačení směru, abychom se mohli pohnout dál a objevili v sobě zdroje a potenciál, které právě potřebujete. Ráda se s Vámi setkám a společně se podíváme, proč tomu tak je. Budeme hledat příčiny Vašich potíží i možnosti, jak nastartovat změny. Setkání probíhají formou individuálních konzultací. Více informací naleznete pod tlačítkem Terapie a Poradenství. Pracuji s terapiemi
vycházejícími ze satirterapie a hypnoterapie, individuální systemiky, transakční analýzy, focusingu, bioenergetiky, gestalt terapie,  psychodramatu a s dalšími postupy. Objednat se lze v Praze a Ústí nad Labem. Možnost ON LINE KONZULTACÍ přes SKYPE, GOOGLE MEET, MESSENGER.

Termíny seberozvojových a sebepoznávacích kurzů a seminářů naleznete v kalendáři akcí a/nebo v aktualitách.

 

Dohodnuté sezení je závazné a je možné je bezplatně zrušit nejpozději do 8:00 hodin pracovního dne před domluveným termínem. V opačném případě si účtuji storno poplatek ve výši ceny terapie při následujícím sezení.

(V poradně v Praze je možné sezení bezplatně zrušit 3 dny před dohodnutým termínem. V opačném případě je storno poplatek ve výši ceny domluvené terapie)

 

Jediným způsobem, jak změnit budoucnost k lepšímu, je změnit sebe v pozitivním smyslu. Pokusem o změnu druhých lidí dosáhneme pouze větší rozporuplnosti a negace sebe samého.

„Když si nejsme vědomi našich vnitřních problémů, jeví se nám zvenčí jako osud.“ Carl Jung


Celý text ...

Potřebujete uzdravení, vysvětlení, pochopení nějaké situace nebo opakujícího se dlouhodobějšího problému ve které se právě nalézáte? Rádi byste vyřešili, porozuměli a změnili důvody, proč se Vám nedaří v některé oblasti ať již se jedná partnerství, rodinné vztahy, zdraví, práce, finance? Nebo hledáte cestu k sebelásce, sebepřijetí a vnitřním zdrojům? Terapie Systemických konstelací může být jednou z cest k pochopení, transformaci a zlepšení životních situací, které nám nefungují. Můžete si odnést odpověď na otázky se kterými přicházíte, díky porozumění skrytých nevědomých vlivů a sil které působí v rodě i v hlubinách vaší nevědomé psýché. Díky uvolnění blokovaných energií v ,,konstelačním poli“, dochází k následným změnám v životě. Závěrečný obraz Vám pomůže nastartovat pozitivní změny v životě, také uvolnit toky energií v rodovém systému. Tento systém je výbornou cestou sebepoznání a rozvoje.

Termíny se zobrazí po rozkliknutí celého článku.

Celý text ...
Následující reference mohou pomoci nalézt odvahu k tomu, podívat se nefunkční oblasti života. Mají sloužit jako povzbuzení k tomu, že řešit nefunkční oblasti svého života pomocí teraputických technik není ostuda, ani selhání , ale naopak odvaha věci měnit. Málodko z nás zná opravdu sám sebe..

Je každý člověk tím, co si myslí,

Je každý člověk tím, co si myslí, že je,

a jeho svět je takový, jaký si myslí, že je

v jeho vlastní subjektivní představě o skutečnosti.

Reference se rozbalí po kliknutí na odkaz celý text
Celý text ...

,, Dokud nezvědomíte nevědomé, bude to řídit Váš život a budete to nazývat osudem."

C.G.Jung

Stínové Já- tímto symbolickým pojmem obohatil kdysi analytickou psychologii Carl Gustav Jung. Stín zahrnuje všechny odvrácené, temné nebo i jen odmítané či nežité stránky, které jedinec (a stejně tak i společnost) sice má, ale z nějakého důvodu se jimi nechce zabývat. Patří sem vše nepřijímané, nežádoucí a netolerované, co je ukryto v nevědomí, i všechno to, čehož blízkost sice tušíme, ale pro nepohodlí či bolestivost konfrontace tomu raději uhýbáme, vytěsňujeme to, lidově řečeno to zametáme pod koberec.

Celý text ...

V našem životě se nám situace někdy opakují a jejich důsledky, od kterých jsme se snažili odpoutat, se vrací jako bumerang. Jak je to možné? Vytvořené nebo převzaté scénáře, podle kterýchnevědomě hrajeme svůj životní příběh, bývají nejčastější příčinou. Tyto scénáře bývají často ukryté hluboko  nevědomí a je zapotřebí najít pomoc při jejich odhalování.

Celý text ...

 

Minulost není nikdy mrtvá. Ani to není minulost. William Faulkner, Requiem za jeptišku

Dobře zdokumentovaný znak traumatu, který mnoho lidí zná, je naše neschopnost vyjádřit se k tomu, co se nám děje. Nejen, že ztratíme slova, ale něco se také stane s naší pamětí. Během traumatické události se naše myšlenkové pochody rozsypou a zpřehází takovým způsobem, že už nejsme schopni rozpoznat, že dané vzpomínky patří k původní události. Místo toho jsou části vzpomínky, rozptýlené jako obrazy, tělesné vjemy a slova, uloženy v našem nevědomí a můžou být později aktivovány čímkoliv, co i vzdáleně připomíná původní zkušenost. Jakmile jsou aktivovány, je to jakoby bylo zmáčknuto neviditelné tlačítko „přetočit zpět“ a to způsobí, že znovu prožijeme aspekty původního traumatu v našich každodenních životech. Nevědomě bychom mohli najít sami sebe v pozici, kdy reagujeme na určité lidi, události nebo situace starými, známými způsoby, které jsou ozvěnami minulosti.

Celý text ...

To, co nás vyléčí, nejsou zázračné pilulky, doktoři ani psychologové, ba ani naše děti a partneři, ale naše odvaha cítit a schopnost uvědomovat si sama sebe. Mluvím o léčení duše sebepoznáním. Mluvím tedy i o schopnosti porozumět sám sobě, být sám sebou, mluvím také o sebereflexi.

To všechno jsou vysoce léčivé atributy vědomí. Jenže ani jednoho z těchto atributů vyzrálého vědomí nedosáhneme na útěku před sebou samým. Ten útěk může vypadat jakkoliv.

Je to notoricky známá finta. Když tušíme, že pohled nějakým směrem nám ukáže něco nepřijatelného, bolestivého či konfliktního, vydáme se směrem právě opačným – nejčastěji šupajdíme od  toho, co se v nás děje, zpátky do známého světa myšlení. A ještě se přitom tváříme dostatečně svrchovaně, aby na nás nikdo nic nepoznal.

 

Celý text ...
Je dobré si uvědomit, že sebepoznání nepřináší automaticky a rychle klid, pohodu a radost. Často je to právě naopak. Otevře, rozvíří kaly, rány a temnoty. Tedy pokud je opravdové. Opravdová spiritualita není opium, které by posloužilo k útěku od sebe a od života. Je to setkávání se s celostí sebe sama. S bolestivými šrámy, nedokonalostmi, divnými pocity, strachem, úzkostí, hněvem, závistí. Je to uvědomování, poznávání všeho, co je tu s námi. Může se stát, a není to žádná hanba, že se najdeme v zajetí duchovního zanedbání. Na útěku před sebou - v domnění, že k sobě právě jdeme. Toto poznání a hlavně přiznání je velká věc. Zpočátku může být velmi bolestné. Je to otevření se pravdivosti a upřímnosti. Bez jejich pomoci se na opravdové vnitřní cestě neobejdeme.Naše cesta individuace začíná výzvou, tj. hluboko pociťovaným procitnutím do reality našeho životního úkolu. Tato výzva vede k případnému vykročení přes práh a ochotě zapojit se do procesu probouzení, který nás konfrontuje s našimi strachy a nejistotami. Možná jsme ochotni jim čelit a odevzdat se stezce transformace. Možná však tento práh nepřekročíme doopravdy a místo toho se pustíme do úniku do duchovna nebo naopak odmítáním a popíráním duchovna. Celý text ...

Jako jednu z nejvýraznějších změn posledních dvaceti let vnímám prolnutí alternativních filosofických, duchovních a životních témat do myšlení a jazyka naší společnosti – ne však vždy do každodenní reality. Záplava autorů, knih, přednášek a kurzů ukazují směr ke spokojenějšímu žití a osobnímu povznesení – adepty ale vedou často zcela odlišnými cestami.

Celý text ...

Existuje mnoho důvodů, proč lidé přicházejí na terapii. Někdy řeší dlouhotrvající psychické problémy nebo problémy s úzkostí a depresí.Jindy je to v reakci na neočekávané změny v životě člověka, jako je rozvod nebo ztráta blízké osoby. Terapie může pomoci řešit mnoho typů problémů, jako je deprese, úzkost, konflikt, smutek.Terapie je pro každého, kdo má zájem získat co nejvíce ze života tím, že odpovědně přistupuje k řešení náročných životních situací.

Rozhodli jste se změnit svůj život; jaká cesta je ale pro vás ta pravá? Jak se zorientovat v nabídce terapií, seminářů a kurzů? Celý text ...

Cílem setkávání je objevování zdrojů v nás samých, se kterými nejsme v kontaktu. Meditace je blaženost z toho, že je člověk sám se sebou, člověk je skutečně živý, když je schopen být sám, když není na nikom a na ničem závislý, když není závislý na žádné situaci, na žádných podmínkách. . Zažijete návrat k sobě samým, energie skupiny umocní zážitek dynamiky pohybu. Pak tiché spočinutí, sdílení. Budete odcházet se znovuzrozenou energií.

Jednou ze silných technik je OM CHanting. Jeho účinky můžete vyzkoušet každý měsíc v ,, Čajovně uý vysmátý žáby". Termíny naleznete zde: https://www.facebook.com/omchantingustinadlabem/

Celý text ...
176sun-lightofforest.jpgKdo vlastně jsme? Odpověď na tuto otázku může přinést nově nabízená terapie. Více o tzv. Transformační terapii naleznete zde! Celý text ...
Níže najdete kontakty na některé mé kolegy, jejichž práci osobně znám a mohu ji doporučit. Celý text ...

Podstatná část mentální činnosti většiny lidí probíhá nedobrovol­ně, automaticky a opakuje se stále dokola. Jsou to pouze jakési bezúčelné mentální statické výboje. Upřímně řečeno, nemyslíte vy, myšlení se odehrává ve vás. Tvrzení „já myslím" v sobě zahr­nuje vlastní vůli a volbu. Naznačuje, že máte věc pod kontrolou a že sejí zabýváte dobrovolně. U většiny lidí tomu tak však není. „Já myslím" je stejně scestné tvrzení jako „já trávím" nebo „já cirkuluji krev". Trávení i cirkulace probíhají samovolně, a stejně tak i myšlení.

Celý text ...

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

13.07. 2024

Vnitřní kritik

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková