Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Regresní terapie

Regresní terapie je psychoterapeutická disciplína, pokoušející se hledat příčiny současných obtíží v minulosti. Vychází z předpokladu, že řada současných nepříjemností je vyvolávána převážně nevědomým připomínáním dříve prožitých a nezpracovaných traumat. Cílem regresní terapie je tato traumata vyhledávat a zpracovávat je. Při vyhledávání traumat se často vybavují i události z minulých životů, což je hlavní důvod, pro který se zatím regresní terapie mezi oficiálními lékaři příliš nerozšířila.

Je těžké prokázat, jestli minulé životy existují. I přesto se objevují obrazy, vzpomínky a pocity z předchozích životů. Opakujeme vzorce nebo se chováme na základě strachu a utrpení, které jsme nerozpustili nebo neintegrovali. V různém období našeho života se zabýváme různými tématy: porod, dětství, adolescence, dospělost, vztahy mezi muži-ženami, peníze, práce, seberealizace, vztah ke svému tělu, zdraví, zkušenosti se smrtí, násilí, energetické vzorce; jak ovlivňují témata z našich minulých životů naše tělo dnes; jak dále tato témata ovlivňují naši energii, naše čakry. Uvědomění obsahů těchto témat oslabuje jejich moc.

„Člověk, který jde zpět odevzdává minulost. Pak minulost již není aktivní, pak minulosti již nemá nad ním vliv a tak je minulost dokončena. Minulost již nemá místo v jeho bytí. A když minulost již nemá místo ve tvém bytí – jsi otevřen přítomnosti, nikdy ne před tím. Potřebuješ prostor – a minulost je natolik uvnitř – skládka mrtvých věcí. A pak není prostor k tomu, aby mohla vejít přítomnost.”

Osho: Yoga: Alpha a omega.

„Je velký rozdíl mezi vzpomínáním na minulý život a znovu prožíváním ho. Pokud už jen to, že si mysl vzpomene, může léčit psychologická zranění, dokážeš určitě pochopit, že prožití minulého života nejen odstraní mentální onemocnění, ale také odstraní temnotu kolem tvého bytí. Dá ti to nejen mentální zdraví, ale i duchovní růst. Ale pamatuj, že nevykládáš žádné úsilí na to si vzpomenout na minulý život. Jen dovoluješ, aby se ti minulý život sám odhalil. Pocit, který přijde není vzpomínání, ale je to pocit znovuprožití. Znovuprožití minulých životů tě úplně očistí.“

OSHO: Zen: The Mystery and the Poetry of the Beyond

 

Při regresní terapii pracujeme s opětovnou zkušeností s dřívějším životem nebo jeho znovuprožitím v takové situaci, jako by se to všechno odehrávalo nyní. Tímto způsobem odhalujeme a léčíme příčiny psychických a psychosomatických problémů, potíží a starostí, které se objevily v současném životě, a které si často neumíme vysvětlit. Co se stalo v minulosti, to působí na tělesný, citový, mentální a duchovní stav člověka v přítomnosti. Příčinou může být např. traumatická zkušenost, rozhodnutí, slib, modlitba, myšlenka, přání, cit, které se mohou v současnosti projevovat jako různé fobie, chorobné stavy, návyky, problémy ve vztazích, lítostivé stavy, apod.

Při regresní terapii dochází k hlubokému pochopení a uvědomění si příčin různých překážek v životě a starých vztahových vazeb, stejně tak ale i k uvědomění si důvodů zvláštních schopností, zájmů, zálib, vědomostí v současném životě.

Pokud zažil člověk v minulosti stresující situaci, byl v tom okamžiku ve stavu tzv. zúženého vědomí, kdy se do paměti ukládají i tzv. posthypnotické sugesce neboli postuláty, tj. vše, co člověk v tomto stavu slyšel, na co myslel apod. Pokud v dalším životě nastane situace, která nějakým způsobem, byť i vzdáleně, připomíná původní událost, mohou se tyto stavy opětovně vybavit. Na původní událost si nemusíme vědomě pamatovat, ale pokud dojde k tzv. restimulaci, tj. k probuzení vzpomínky na nějakou událost, mysl i tělo si ji stále přehrává. Objevují se pak zdánlivě bez příčiny nevysvětlitelné psychické a psychosomatické problémy.

Nárůst problémů má vliv na postupné zhoršování celkového zdravotního stavu.

Opětovným prožitím minulých zážitků dojde k tomu, že tyto vzpomínky již nejsou zdrojem stresu, ale patří k prožité minulosti. Při regresní terapii si člověk uvědomí, co patří do minulosti a co je současnost, a problém řešený regresní terapií v přítomnosti přestane být problémem. Jedinou podmínkou úspěšnosti této metody je, aby klient chtěl své problémy řešit.

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková