Jana A. Blažková

Rodinné konstelace
Hypnoterapie, Kineziologie
Focusing
Hlubinná terapie
Bachovy esence
Meditace
Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)


Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Ženský aspekt bytí

Ženský aspekt bytí (seminář pro ženy)


zensky aspekt byti.jpgVelká Matko Bohyně
Ty, která jsi byla před počátkem času

A z vodní propasti

stvořila veškerý život

Přijď ke mně, Babičko
uč mě o přílivových vlnách života

Pomoz mi pochopit, že věci, které mají být znovuzrozeny,
nejdříve musí zemřít

Ukaž mi, že jejich vnitřní sílu a dary, které leží uvnitř

vejdi do mého moderního světa
Pomoz mi zůstat ve spojení s tím, co je opravdu důležité

Připomeň mi zprávy ve větru

Velká Matko Bohyně

Bezejmenná, nikoli zapomenuta

Dovol mi tě uctít.


Aset Moon

 

"Každý obraz bohyně Matky nás inspiruje a zaměřuje naše vnímání vesmíru jako organického, živého a duchovního celku, kterého se lidstvo, Země a veškerý život na Zemi se účastní jako 'její děti'. Vše je společnou tkaninou v jedné kosmické síti, kde všechny manifestace života spolu souvisí, protože se podílí na posvátnosti původního zdroje. "

Síla ženy to je moudrost ženského těla, ženská spiritualita, ženskost jako stezka, posvátné ženství, vědomé ženství, přirozená ženskost a sebepřijetí - zkrátka cesta Ženství. Pro ženy to znamená, setřást okovy a znovu se spojit se svou „tvořivou podstatou". Propustit vlastní „starý životní příběh", ztotožnění s vědomými a nevědomými dramaty a otevřít se novému přijímání svého těla a své energie. Pravé ženství je ochota a schopnost ženy být vedena svým nitrem, intuicí a moudrostí v sobě. Je to láska poznání, které ono ženství vyzařuje a skrze ni proudí. Po staletí utlačování se ženy učily skrývat svou přirozenou divokost, očekávalo se, že budeme půvabné, milé, tiché a cudné. Naučily jsme se skrývat tu naši část, která není milá, hodná a hezká.

Maitreyi D. Piontek ve své knize Ženské klenoty píše : "Nejsou to muži, kdo nejvíc potlačují a oslabují ženství, nejhoršími nepřáteli jsme samy sobě my ženy."

Dvoudenní seminář je koncipován na posílení a užší sblížení se s ženskou polaritou bytí. Vede k sebeuvědomění ženské síly a léčení potlačených zraněných částí ženství. Léčením se dostáváme blíže k celistvosti a jsme více otevřené lásce, intuici a životu. Budeme se věnovat čtyřem fázím cyklické ženské energie, která odpovídá pradávnému konceptu Trojné Bohyně a jedné skryté - neviditelné fázi.

Toto vyjádření aspektů Bohyně odpovídá i čtyřem fázím pohybu energie v ženském těle. Pojďme se na tyto fáze podívat blíže:

Ženská energie v těle ženy a její fáze

Panna (Jaro - Oheň) Fáze preovulační – reprezentuje ji dynamická a vyzařující energie,je sebejistá, nezávislá, společenská, odhodlaná, ambiciózní, soustředěná, vitální. Je to vhodná doba na zahajování nových projektů, zaměření na nové cíle, pozornost směřuje k vnějšímu životu. Žena je plná energie, fyzicky výkonná, štíhlejší, nevyžaduje tolik spánku, sexualita je otevřená, hravá, koketní, mladistvá, frivolní. Převládá jasné analytické myšlení, má schopnost analyzovat, organizovat a stanovit priority

Matka (Léto - Voda) Fáze ovulační - vyzařující energie, která se však zaměřuje více na druhé (dávání sebe, lásky, schopností druhým), péče o druhé, obětavost, láskyplnost, soulad, něha, sexualita se projevuje pocitem hluboké lásky a sdílení, poskytování rozkoše (péče o partnera) Žena přijímá odpovědnost, stará se o existující projekty a nápady, podporuje druhé. Na vrcholu tvořivá energie, živé sny, plné předtuch. Doba souznění se životem, přírodou, vyšší silou

Kouzelnice – Čarodějka (Podzim –Vzduch) Premenstruační fáze. - energie směřující dovnitř, uvědomění vnitřní stránky, propojení s nitrem, tělesná síla a výkonnost pomalu zeslabují, zhoršuje se schopnost soustředění, zmenšuje se ochota zabývat se každodenními záležitostmi. Zlepšuje se intuice, vzrůstá schopnost snění, vhledu, inspirace. Zvyšuje se potřeba spánku. Sexualita ženy stává velmi intenzivní, smyslná, vášnivá, erotická, ovládaná pudy, žena si uvědomuje moc sexuální energie, svádí, je zaměřená na vlastní uspokojení, Energie stvořená v této fázi může mít obrovský rozměr a její uvolnění může být tvůrčí nebo ničivé, podle toho, jak se žena naučí tuto energii ovládat a rozumět jí.

Baba - Vědma – Stařena – Moudrá žena (Zima - Země) Fáze menstruace - zvnitřnění, avšak již bez touhy projevení navenek, introspekce, sebepoznání, žena v tomto období postupně nachází rovnováhu mezi vnitřními projevy intuitivních energii a vnějšími projevy intelektu. Je to období, kdy mizí hranice mezi vědomím a podvědomím a lze udělat velký pokrok, pokud se duchovně rozvíjíme. Je to vhodná doba k naslouchání svému vnitřnímu já i svému tělu, vzniká potřeba vzdálit se, snít, spát, zpomalit, stáhnout se do sebe. Dochází k úbytku tělesné energie, tělo je oteklé a rozbolavělé. Vhodné období hledání odpovědí na problémy, přijímání minulosti i nejistotu budoucnosti, otevření se prapůvodním instinktům, zvýšená empatie díky emocím, které vyplouvají na povrch. Vše vědomé se stává náročným – schopnost soustředit se na detaily a každodenní potřeby je velmi nízká.

Více o koncepci semináře:

Nejdříve bych ráda řekla něco o povaze mužského a ženského. Tyto energie jsou dva aspekty Jednoho. Z toho důvodu nejsou ve skutečnosti protichůdné či duální, jsou jedním; jsou  tvářemi jedné energie.

Mužská energie je aspekt, který je zaměřen na venek. Je to část Boha či Ducha, která řídí vnější projev, která zhmotňuje Ducha a nabývá formu. Mužská energie tak zná mocnou tvořivou sílu. Být vysoce soustředěný a cílevědomý je pro mužskou energii přirozené. Tímto způsobem mužská energie vytváří individualitu. Mužská energie vám dovoluje oddělit se od Jednoty, od Celku, zůstat sám a být konkrétní jednotlivcem.

Ženská energie je energií Domova. Je to energie Původního Zdroje, plynoucího Světla, čistého Bytí. Je to energie, která se ještě nezhmotnila - vnitřní aspekt věcí. Ženská energie je vše-zahrnující a oceánská; nerozlišuje a nespecifikuje.

Nyní si přestavte ženskou energii, která si uvědomuje jisté hnutí uvnitř, nepatrný neklid, touhu po.... rozpínání, touhu po tom, jít za své hranice, posunout se mimo sebe sama k tomu, aby získala zkušenost. Je zde touha po něčem novém, po dobrodružství! A pak k ní přichází energie, která na tuto touhu odpovídá. Je to mužská energie, která jí chce sloužit a pomoct projevit se ve hmotě, ve formě. Mužská energie ohraničuje a tvaruje ženskou energii a díky jejich součinnosti, celkovému souhrnu energií může nabrat zcela nový směr. Nová realita může být stvořena a v ní může být vše prozkoumáno a zažito ve stále měnících se formách manifestace.

Tanec mužského a ženského přináší proměnlivou podívanou stvořené reality, vašeho díla. Je to podívaná ohromné krásy, kde se mužská a ženská energie navzájem uctívají a oslavují svou spolupráci a hravé spojení. A tak by to mělo být. Mužská a ženská energie patří k sobě, jsou to dva aspekty Jednoho a dohromady oslavují radostnou manifestaci, kterou by tato Tvorba měla být.

Zdroj, ze kterého vyzařují dvě polarity - ženská a mužská, se nazývá po celém světě podobně: Bůh, Světlo, Zdroj, Velká Matka - je to všezahrnující energie před svým rozrůzněním. Tato neomezená nesmírnost je pro naši malou mysl těžko uchopitelná, což nás vede k zosobnění Boha. Náš sklon k objektivizaci všeho vede k tomu, že se tuto všezahrnující energii snažíme brát jako vnější vliv a toto vede k pocitu oddělenosti od Zdroje.

V dávných mýtech se objevuje, že Velká Matka plodí sama sebe při neposkvrněném početí. Je nazývána oceánem nekonečných možností, mléčným oceánem, Matkou a v moderním jazyce kvantovým plénem čí fázovým prostorem.

Zde uvádím souhrn dvou prvotních archetypů, které se v různých kulturách nazývají odlišně, vyjadřují ale po různými názvy totéž. Z nich se rodí veškeré stvoření:

Jediná věc + Jediná mysl

 

Božská matka/ Bohyně + Božský otec/bůh

 

Duše + Duch

 

Chaos + Struktura

 

Cítění + Logika

 

Tvůrčí síla + Soustředění k tvoření

 

Síla + Účel

 

Ve světě duality mají oba aspekty stejnou důležitost a každý z nich ovlivňuje naši činnost. Mužská energie podporuje strukturu a stabilitu, ženská přináší pohyb a příležitost, zejména prostřednictvím tvořivosti, inspirace a intuice.

Stane-li se svět příliš strukturovaným a zmizí z něj spontánnost a růst, ženská tvář se projeví vřavou, jež všechno obrátí vzhůru nohama a z níž vyvstane nový pohled, přicházející z říše imaginace. Převládá li naopak zmatek, objeví se síly, které nás nutí přijmout rozhodnutí a stanovit si priority a tak je do chaosu opět vnesen mužský řád. Nepřetržité proudění energie mezi ženským a mužským principem je tou silou, která vytváří zdravé a vzájemně prospěšné vztahy, při nichž jsou respektovány a uctívány oba aspekty stvoření.

 

Díky systematickému potlačování ženského principu během posledních dvou tisíc let získalo ego v kolektivní duši lidstva ab­solutní převahu. Ačkoliv i ženy mají ego, nutno podotknout, že ego snáze zakoření a roste v mužské formě. Je tomu tak proto, že ženy se méně ztotožňují s myslí. Jsou více v kontaktu se svým vnitřním tělem a přirozenou inteligencí těla - se svými intuitivní­mi schopnostmi. Ženská forma není tak ostře ohraničená jako mužská, je otevřenější a citlivější k ostatním životním formám a propojenější s přirozeným řádem světa.

Kdyby nedošlo k narušení rovnováhy mezi mužskými a ženský­mi silami, nemohlo by se ego tak rozvinout. Lidé by nebojovali s přírodou a neodcizili by se tolik svému Bytí.

Bohužel se nedochovaly záznamy o přesném počtu, ale odhadu­je se, že během tří set let bylo „Svatou inkvizicí", institucí zříze­nou katolickou církví pro potlačení kacířství, umučeno tři až pět milionů žen, což se společně s holocaustem řadí mezi nejtemnější kapitoly lidské historie. K tomu, aby byly ženy označeny za čaro­dějnice, mučeny a upáleny na hranici, stačilo, aby projevily ná­klonnost ke zvířatům, chodily samy po lese nebo sbíraly léčivé byliny. Posvátné ženství bylo považováno za démonické a téměř vymizelo. Ženský aspekt potlačovaly i jiné kultury a náboženství, i když ne tak zuřivě: judaismus, islám a dokonce i buddhismus. Ženský status byl zredukován na plození dětí a službu muži. Svět již mnoho let řídí muži, kteří odmítají ženství i ve svém nitru, následkem čehož je svět v nerovnováze a historie lidstva se podobá případové studii duševně chorého.

 

Co vyvolává takový strach z ženství, že se z něj stala téměř ko­lektivní paranoia? Bylo by snadné říci: samozřejmě za to mohou muži. Ale proč v mnoha dávných, předkřesťanských civilizacích, jakými byly například Sumerové, Egypťané nebo Keltové, byly ženy respektovány a ženský princip nebyl předmětem strachu, ale úcty? Proč se najednou začali muži cítit ženami ohrožováni? Ohroženo se začalo cítit jejich ego. Vědělo, že ovládnout planetu může jen skrze mužskou formu, a toho mohlo dosáhnout jedině tak, že učiní ženy bezmocnými.

 

V současné době přijala potlačení ženství za vlastní i většina žen. Posvátné ženství pociťuje mnoho žen jako emoční bolest, protože ho v sobě potlačují. Stalo se součástí jejich emočního těla, společně s bolestí hromaděnou několik tisíc let, kterou zažívaly při porodech, znásilněních, otroctví, mučení a vraždách.

 

Situace se teď ale rychle mění. Jak se stále více lidí stává vědo­mými, ego ztrácí nad lidskou myslí svou moc. A protože v ženách nebylo ego nikdy tak hluboko zakořeněno jako u mužů, zbavují se jeho nadvlády mnohem rychleji.

 

Každý muž a žena mají obě polarity, jak ženské tak mužské aspekty. Nemá to nic společného s mužem a ženou. Tyto aspekty představují levé a pravé polokoule. Yin a Yang, černá a bílá, světlá a tmavá, a většina jiných dualit. Oba jsou důležité pro naše duchovní a fyzické zdraví.
Potlačení ženského aspektu a dotlačení lidí ke striktně levomozkovému myšlení, odstavilo lidi od cítění přírodních, kosmických a osobních energií.

Každé náboženství vysvětluje, že jsme děti Boha a máme část Boha sami v sobě. Pokud vymažete antropomorfizovaného (člověku se podobajícího) Boha a uvědomíte si, že Bůh není nic jiného než duchovní spojení, které spojuje všechny věci, všechny náboženské texty, začnou dávat více smysl. Naše těla jsou jen lodě, která obsahují naše duše, sbírají dovednosti pro Božskou mysl. Díky tomuto je možná evoluce. Je vědecky dokázáno, že všechny druhy se vyvíjejí ve více složitější bytosti. Druhová paměť poskytuje nově narozeným, automatickou paměť určitých znalostí, které je jejich matka nemusí učit. Tak tato znalost umožňuje všem druhům možnost rozvoje ke složitějším organismům

V monotheistickém vnímání božství, jakkoliv dynamickém díky nauce o Trojici, není pro bohyně místo. Marie je jen lidskou bytostí, pravda obdařenou zvláštní mocí a jedinečnými vlastnostmi, které ji odlišují od všech ostatních lidí, ale není pokládána za božskou. Přesto ve srovnání s bohyněmi tzv. pohanských národů nemůžeme nevidět ty její vlastnosti, které kdysi náležejí pouze bohyním, jako je vševědoucnost, všemocnost, nesmrtelnost. Stejně tak plní mnohé role přičítané bohyním, jako spasitelka, ochránkyně, záruka plodnosti.

Pravé ženství je ženství, které je vedeno Zdrojem - Bohem - Bohyní. Žena, pravá žena je ta, která si je vědoma sebe, svého ženství a své pravé hodnoty. Žena, která souzní, s přírodou s Bohem, je si vědoma Boha - Bohyně v sobě. Ona je otevřena zázraku tvoření  - stvoření a skrze ni, její energii, která je všeprostupující láskou je schopna tuto svoji energii vysílat i do okolí.

Ženský aspekt Boha, matka vesmíru, je v židovské tradici znám pod pojmem Šekina. Podle této tradice to je Bohyně, Bůh-Matka, choť Boha-Otce. Je to božské záření, velká matka, která dává zrod celému vesmíru. Všechna ženská božstva jsou jejím aspektem, například  křesťanská Panna Marie, buddhistická Kwan Jin, řecká Demeter, severoevropská Fréja, Isis a Hathor Egypťanů. Ženská energeni je cyklická a odpovídá čtyřem fázím proměny. Níže jsou popsány její aspekty ve formě archetypálních cyklů.

TROJNÁ BOHYNĚ


Ve starých Keltských bájích o ženách najdeme Trojnou Bohyni (Pannu, Matku a Bábu v jedné osobě), znázorňující svou trojností mystéria ženství a tím i věčný cyklus zrození a smrti. Tento propletený tvar zachycuje tyto přirozené vztahy a zároveň znázorňuje věčný opakující se cyklus země - den a noc a znovu den.....Představitelky trojné Bohyně lze nalézt v různých tradičních textech pod jmény Párvati, Dueta, Kálí v hinduistické tradici, Ana-Babd-Macha ( Morigan) v Irsku.Čtvrtý aspekt bohyně je ukrytý, odpovídá měsíční fázi Novu a můžeme ho nazvat temnou bohyní.

TEMNÁ BOHYNĚ

Temná Bohyně je intimní bohyně. Zabývá se zrozením a smrtí, zasvěcením, změnou, léčením a bolestí. Není o ascendování, nevyhýbá se ničemu, není hodná. Je o syrové pravdě, o těle a pocitech a prastarém vedení, o moci krve a o temnotě, je o hlubokých volbách a o silné konfrontaci. Je nemilosrdná a přece je milost sama - milost smrti, osvobození, změny.

Annick de Souzenelle ve své knize Ženský pól Bytí aneb tečka za Adamovým žebrem mimo jiné v této knize ukazuje, jak došlo k tomu, že Iša byla nahrazena Evou, vnější, biologickou ženou, která spolu s Adamem ukazuje na čistě animální úroveň stvoření. V tomto smyslu jsou Adam s Evou zavrženi a představují lidstvo, jak ho známe odjakživa, tvořené muži a ženami, kteří se spojují, aby měl jejich rod pokračování, v časoprostoru zcela cizímu prvotní ontologické podobě. Na Išu se od té doby zapomnělo a v židovské duchovní tradici přetrvává jako "první Adamova žena", známá pod jménem Lilith, tedy "noc". Stala se tak postavou zhmotněnou z nenaplněného - jinými slovy: nevědomého - jehož existenci člověk promítá navenek do Iši-Lilith, podoby ženské osoby v šeru dávnověku, zatímco ve skutečnosti ji nese v sobě, v šeru svého nitra!

Lilit, Temná bohyně, ta část naší přirozenosti, která se touží projevit tím víc, čím víc ji potlačujeme. Dobrá zpráva je, že to není něco, za co bychom se měly stydět. Tato nezkrocená, syrová, živelná, tajuplná a strach nahánějící podoba ženy je samotnou naší podstatou, naší odmítnutou ženskou silou. Je temná pouze proto, že jsme ji odsoudily do podsvětí. Je třeba abychom znovu získaly hodnoty, které byly dlouho zavrhované: tělesnost, nevědomí, emocionalitu, temnotu, ženskou sílu a sexualitu, jedině tak se z nás stane celistvá žena.

V pradávném sumerském mýtu o sestupu do podsvětí, bohyně Inanna, královna Nebe a Země, jde dobrovolně dolů do temné říše, aby se setkala se svou sestrou Ereshkigal, která je královnou tohoto místa. Inanna si sama volí sestoupit do říše Temné Bohyně Ereshkigal zareaguje tím, že ji postupně zbaví všech jejich symbolů moci a funkce (takže Inanna ztratí vše, co z ní dělá bohyni a vládkyní) a pak ji zabije. I když Inanna předstupuje před Temnou Bohyni už nahá a hluboce se pokloní, její sestra na ní spočine okem smrti. A její mrtvolu pověsí na řeznický hák, aby se rozložila.

Její moc Inannu nezachrání. Krása, záře, společenské postavení, její vztah k Ereshkigal - nic z toho jí nepomůže. Zdá se, že nám tento příběh naznačuje, že jak kontrola, tak přátelství nám před Temnou Bohyni nejsou nic platné. Nicméně Inanna je zachráněna, vrací se z podzemí, částečně díky své prozíravosti, protože před odchodem požádala služku Ninshubur, aby vyhlásila poplach a vyprosila od bohů pomoc, pokud se Inanna nebude vracet. Jeden z bohů se rozhodne pomoci a vyšle do podsvětí dvě stvoření, tak malá, že si jich nikdo nevšimne. Tyto bytosti zachrání Inannino tělo (a oživí jej chlebem a živou vodou) tak, že praktikují soucit s naříkající Ereshkigal a zrcadlí její utrpení. Ta je tak vděčná za prostý čin vyslyšení, že jim darem nabídne, cokoliv si budou přát, a oni požádají o tělo Inanny.

Tento soucit, tato úcta k utrpení samé Temné Bohyně je klíčovým bodem příběhu. Dokážeme také vstoupit do říše naší vlastní bolesti a zemřít v ní, a v tomto prostoru se sebou mít soucit - ne soucit s naším jasným já, ale s tím nejtemnějším? A začít tak pracovat na výstupu ven, což v sobě nese semínka integrování našich temných a světlých já?. Když se vydáváme na tyto cesty s úctou v srdcích, jsme i tak rozsekáni na kousky. Tohle není cesta k nesmrtelnosti nebo výstupu z bolesti či této země, na kterou jsme se narodili. Je to stezka přijmutí toho, co má být, souhlasu k mystériu a transformaci. V uctívání temné Bohyně tak získáváme něco z jejího neuhýbajícího pohledu, určitě porozumění nezbytnosti jejího nože a jistou milost či lásku k otáčení se jejího kola a ke zničení toho, co nám snad bývalo drahé. Při jejím uctívání se možná začneme dobrovolně vzdávat kontroly a nabídneme ji přátelství.


Tyto mýtické příběhy také naznačují nutnou cestu do nitra, pokud na sobě chceme skutečně pracovat. Nemůžeme obejít bolest a temné stránky naší bytosti. Pouze vynesením všech temných aspektů na světlo můžeme být opět celistvými. A tato niterná hluboká cesta se týká každého - muže i ženy.

 

(Ispiraci k následujícímu textu jsem čerpala z knih : Źenský pól bytí aneb tečka za Adamovým žebrem - Anick de Souzenelle, 2012 a Galaktický střed - Návrat Velké Matky - Christine R. Page, Had světla - Drunvalo Melchizedek a z vlastního života - sestupem k Lilith..a zpracováním vlasní bolesti )

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

 

 


 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková