Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Aktuality

25.03. 2023

Když tělo hovoří

Datum: 25.-26.03.2023 (od 8:45 hod)

Místo: Mateřské centrum Sluníčka, Na Kohoutě 804/14, Ústí nad Labem

Cena 2500, - Kč

Obsazenost: OBSAZENO (kapacita 12 míst)

Seminář je pouze pro mé klienty.

Zkuste vnitřně procházet své tělo od hlavy až k patě a na každou částí svého těla se skutečně navnímat. Zjistíte, jak si většinou vůbec neuvědomujeme, kolik napětí je v něm uloženo. Díky tomu, že se navnímáme, kde ve svém těle cítíte napětí či jakékoliv nepříjemné pocity, si můžete uvědomit, čemu ve skutečnosti vnitřně čelíte, co máte v sobě potlačeno a co by tedy mělo být prvním krokem, aby se váš život pohnul z místa. Některé strachy jsou tam ukryty už z doby vašeho dětství, jiné se v těle usídlily teprve nedávno. V každém případě však všechny z nich nějakým způsobem „blokují“ Váš život.

Určité fyzické pocity mohou souviset s momentální situací, některé můžeme mít ve svém těle uložené hodně dlouho. Náplní semináře bude práce s tělem v souvislosti s traumatickými reakcemi na fyzické úrovni.

V roce 1960 americký neurovědec Paul MacLean formuloval model tzv. trojjedinného mozku, který rozděluje mozek na tři rozdílné části. Tento model naznačuje, že mozek je organizován v hierarchii, která vychází z jednotlivých vývojových fází mozku. Tyto tři části jsou:

1. Plazí nebo primární mozek (mozkový kmen)

2. Savčí nebo emociální mozek (limbický systém)

3. Lidský mozek (neokortex)

Jednotlivé části se vyvíjely postupně evolucí. Mozkový kmen se vyvinul jako první a odpovídá za naše primární – instinktivní reakce. Nad mozkový kmen se vyvinul limbický systém, který ovládá naše emoce. Poslední vývojově nejmladší částí je neokortex, který je odpovědný za naše racionální myšlení.

Při různých aktivitách nebo situacích se aktivují různé části mozku. Když jsme v nebezpečí a musíme jednat rychle, abychom si zachránili život, tak se aktivuje plazí mozek a připraví tělo na reakci útok/útěk vyplavením stresových hormonů. Pokud sledujeme v televizi šokující zprávy nebo se k nám dostane nepříznivá informace, je stimulován limbický systém a uvolní druh chemických látek, který vytvoří v těle emoce. A konečně pokud řešíme úkoly, děláme rozhodnutí a nebo argumentujeme je aktivní neokortex bez zapojení dalších částí.

Oběti traumatu se nemohou zotavit, dokud nepřijmou a neztotožní se s vjemy svého těla. Být vystrašený znamená žít v těle, které je neustále na stráži. Rozzlobení lidé žijí v rozzlobených tělech. Těla obětí zneužívání v dětství jsou napjatá a připravená k obraně, dokud nenajdou způsob, jak se uvolnit a cítit bezpečně. Aby se to mohlo změnit, musí si lidé uvědomit své vjemy a způsob, jakým jejich těla reagují na okolní svět. Tělesné sebeuvědomění je prvním krokem k povolení tyranie minulosti.“ Tak popisuje trauma jeden z největších odborníků, psychiatr Bessel van der Kolk.

Dr. Stephen Porges, zakladatel polyvagální teorie, zavedl termín neurocepce. Neurocepce je proces, kterým autonomní nervový systém vyhledává a reaguje na vnitřní a vnější podněty ohrožení. To se děje automaticky (bez vědomého vědomí), což vede k chronické hypervigilanci (ostražitosti, bdělosti) nebo vysoké citlivosti na stres. Můžete se však také zapojit do vědomé neurocepce tím, že budete pozorovat své tělo a jeho signály, které vám poskytují zpětnou vazbu o stavu vašeho nervového systému. Pozorováním svého těla můžete určit, zda se cítíte klidní a ve spojení se sebou, anebo jste aktivováni na „boj nebo útěk“, nebo zdali se cítíte zmrazení, uzavření a zhroucení. Život ve stálém stavu ohrožení může být velmi zatěžující a tak si člověk má tendenci najít kompenzace a přechodnou úlevu vdrogách,alkoholu, práci, jidle nebo sexu. Pochopení vlivu traumatu na nás je klíčové. Existuje celá škála událostí, která může v člověku vyvolat traumatizaci. Trauma může
být způsobeno jednou velkou zatěžující událostí - šokové trauma např. nehoda, přírodní katastrofa, fyzický útok, nebo dlouhotrvající atmosférou, prostředím obzvláště v dětství -
vývojové, vztahové trauma např. zneužívání, opuštění, zanedbávání či existují další možné spouštěče traumatu. V dnešní době je také již popsáno, že se trauma dědí z generace
na generaci a to až do třetí generaci po původní události. S. Porges dokonce řekl, že lidstvo je traumatizovaný druh.

Bloudivý nerv je nejdelší nerv autonomního nervového systému v lidskémtěle. Pouze pro připomenutí, náš nervový systém se skládá ze dvou hlavních částí, a to z centrálního nervového systému (CNS) a periferního nervového systému (PNS). Centrální nervový systém tvoří mozek a mícha.Periferní nervový systém se dělí na somatický nervový systém a autonomní nervový systém. Somatický nervový systém řídí v těle všechny vůlí ovládané
svalové systémy, zatímco všechny ostatní funkce, které nemusíme vědomě ovládat, jsou vykonávány autonomním nervovým systémem. Autonomní nervový systém se nakonec dělí na sympatický a parasympatický nervový systém. Tyto dva systémy
si můžete představit jako plynový pedál a brzdu v autě.

Během situací, kdy neprožíváme žádný stres, pokud jsme tedy emocionálně zdraví, zůstává naše tělo ve stavu sociálního zapojování neboli v normálním, uvolněném a šťastném stavu. V tomto stavu jsme schopni spojovat se s jinými lidskými bytostmi. Sympatický nervový systém představuje naši okamžitou reakci na stres, jenž ovlivňuje téměř každý lidský orgán v našem těle. Z toho vyplývající reakce bojuj-nebo-uteč je stav určený pro přežití. Při této reakci
bojuj-nebo-uteč na určité úrovni stále věříme, že můžeme přežít hrozbu, které v daném okamžiku čelíme. Nicméně když je náš sympatický nervový systém nakopnut až do přetažení a my stále nemůžeme uniknout, přebírá kontrolu hřbetní vagální parasympatický systém. To způsobuje zamrznutí a uzavření,což je forma sebeochrany, jako například když někdo prochází extrémním stresem, nebo ustrne na jevišti a není schopen říct ani slovo. Problémem tady je, že náš nervový systém může vnímat nebezpečí tam, kde neexistuje žádná
skutečná hrozba (jako důsledek vystavení stresu a negativnímu vlivu prostředí
v raném věku života).

V zásadě jsme se vyvinuli tak, abychom žili převážně v relaxačním stavu a reakci bojuj-nebo-uteč si aktivovali ve chvílích, kdy čelíme nějakému nebezpečí. Následně, nebezpečí pomine, abychom si znovu obnovili relaxační reakci. Bohužel většina lidí tráví převážnou část svých dní v neustálém stresu, a to v důsledku chronického strachu, úzkosti, pocitů viny,
studu, frustrace, nízké sebeúcty, negativních přesvědčení atd.; nemluvě o stresu prožívaném v souvislosti s každodenními problémy, jako jsou finance, vztahy, nemoci, dopravní zácpy a podobně. Většina lidí tráví převážnou část bdělého dne přemíláním o minulosti a děláním si starostí o budoucnost. Toto všechno aktivuje sympatický nervový systém. A tato sympatetická dominance způsobuje oslabování parasympatických reakcí odpočinek-trávení-detoxikace-
léčení, přičemž tuto reakci někteří lidé nedokáží dostatečně efektivně
aktivovat, ani když to potřebují.

Seminář bude složen z různých druhů specifických pohybů a cvičení, která uvolňují autonomní nervový systém, techniky somatického prožíváni a psychoterapeutických technik.

Seminář je určen pouze pro mé klienty!!!

Vezměte s sebou: deku nebo polštářek na sezení, pohodlné oblečení, psací potřeby, pastelky a menší bezmasou svačinu. V prostoru centra lze zakoupit káva a čaj. Účast na semináři je podmíněna zaplacením zálohy 1000,-Kč na účet 529120133/0800. Do poznámky uveďte datum semináře, na který se hlásíte. DO UHRAZENÍ ZÁLOHY JE VAŠE REZERVACE MÍSTA NEPLATNÁ!!!!! Záloha je nevratná, můžete však za sebe poslat někoho jiného. Před odesláním zálohy se informujte, zda je volné místo.


Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková