Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Merkaba

merkaba.jpgSlovo Mer-ka-ba se skládá ze tří slov: Mer, Ka, a Ba, která pocházejí ze starého Egypta. V jiných kulturách se nazývají Merkabah, Merkaba, nebo Merkavah.. Mer znamená světlo, dvě proti sobě se otáčející pole světla. Ka znamená individuálního ducha a Ba interpretaci ducha v konkrétní realitě. Mekabah jsou tedy proti sobě rotující pole světla, které vytváří současně duch i tělo. Merkaba je v překladu z Hebrejštiny vůz. Je to i interdimenzionální vozidlo, které nám pomůže k vyššímu stavu vědomí. Rotující, zdravé pole Mer-ka-ba má v průměru 15-18 metrů, v proporční závislosti na výšce člověka.

Mer-Ka-Ba se rozprostírá přes všechny možné dimenzionální a paralelní vesmíry a může pravděpodobně změnit svoji povahu z elektromagnetické na jakoukoliv jinou potřebnou. Otisk Mer-Ka-Ba se nachází všude v přírodě. Jednou z funkcí Mer-Ka-Ba je tedy fungovat jako vozítko, které umožní vědomí fyzického těla přestup do jiné reality. Avšak tato funkce, a většina dalších možností, je nedostupná, dokud se nezmění něco uvnitř osoby. Mer-Ka-Ba se nachází kolem těla, je jako třídimenzionální geometrická síť, která je spící a nefunkční, a čeká na správný okamžik. Když si vědomí, pobývající v těle, vzpomene na to, že tato geometrická světelná síť zde existuje, a začne měnit určité aspekty sebe sama, dochází k transformaci.

Z technického hlediska je Mer-Ka-Ba elektromagnetické pole, upevněné přibližně v 4 Kelvinových stupních (Kelvin - značený K - je jednotka teploty, indikující termodynamickou teplotu. Kelvin je jednou ze sedmi základních jednotek soustavy SI. Je definován 2 body: 0 K je teplota absolutní nuly, tedy naprosto nejnižší teplota, která je fyzikálně definována) a nacházející se přednostně v rozsahu 3. dimenze - což znamená, že se jedná o plně geometrické (jedná se o tzv. posvátnou geometrii, neboť tento konkrétní druh geometrie lze nalézt ve vzorech utvářejících všechny věci ve Stvoření).

V určitém specifickém okamžiku se může pole Mer-Ka-Ba dané osoby aktivovat. Když se to stane, dojde k elektromagnetické změně, výsledkem čehož je disk energie, vycházející z malého místa při kořeni páteře.

K aktivaci Mer-ba-ba může dojít různými způsoby např. změnami dýchání, změnami myšlení, změnami na tělesné úrovni, které způsobí, že osoba vnímá realitu jinak.

Mer-Ka-Ba může být také aktivována dalšími metodami - skutečným žitím kvalit jako je láska, víra, důvěra, pravda a soucit. Jinými slovy: samotný čistý lidský charakter může aktivovat pole Mer-Ka-Ba kolem dané osoby i tehdy, když o to neusilovala řízenými meditacemi a o existenci Mek-ka-ba nemá ani tušení. . Mer-Ka-Ba je živá... Je to živoucí pole, ne jen čistě mechanické pole energie. Jako žijící pole reaguje na lidské myšlenky a pocity, což je způsob, jak se lze k tomuto poli připojit. Takže lidské vědomí a srdce je počítačem, jenž řídí světelné pole Mer-Ka-Ba.

Aktivní světelné tělo Mer-ka-ba nelze získat iniciací. Člověk musí být na odpovídajícím stupni vědomí, aby mohlo k aktivaci Mer-ka-ba dojít. Na semináři se zájemci naučí postupně aktivovat Mer-ka-ba pomocí silných řízených meditací a specifických dechových cvičení. K aktivaci světelného těla tak dochází postupně, tak je v souladu s duchovním vývojem daného jedince. Seminář je vhodný pro středně a více pokročilé zájemce (např. minimálně II. stupeň Reiki, či dlouholetá praxe s meditacemi, práce s energiemi apod.)

Cena kurzu 2 000,-Kč

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková