Jana A. Blažková

 • Rodinné konstelace
 • Hypnoterapie, Kineziologie
 • Focusing
 • Hlubinná terapie
 • Bachovy esence
 • Meditace
 • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)


Kabala a Angel's Light

Angel's light - Energie Archandělů photo_angels.jpg

Kontaktování světelných bytostí

Člověk je vícedimenzionální bytostí – má svou rovinu fyzickou, duševní a duchovní. A na každé z těchto úrovní (dimenzí své vlastní existence) může něco zažívat. O bytosti člověka se říká, že je vícedimenzionální, právě proto, že v jediné existenci současně zasahuje do několika naprosto odlišných světů. Má možnost čerpat odtud energie, nebo získávat odtud i informace o fungování našeho světa a jeho duchovního pozadí. komunikace s ,, nehmotnými světy" patří k přirozené schopnosti každého z nás.

Archandělé jsou Vyšší světelné energie, které jsou svým vědomím blíž k realitě, než my lidé zde - na Zemi. Mají ,, světelná těla“ těla, vysoké inteligenční zdroje, dokáží vyhodnocovat energetické systémy globálně. Nedovedeme pochopit, jak vnímají. Jejich přítomnost je nám umožněno vnímat prostřednictvím jejich světelných těl. Světelná Realita a matrice hmotného světa se realizuje pomocí jejich energetických vibrací. Celým svým vědomím v ní pobývají, díky čemuž mohou konat dál. Uvědomují si nejvyšší realitu, ale netouží být v jejím centru, jednají však jejím jménem. Jednají v rámci jejího vědomí. Mají o ní informaci, realizují ji a její aspekty ve svých životech. Znají svou vlastní realitu, naši realitu i nejvyšší realitu. Jsou posly reality v rámci toho, co jsme schopni si uvědomit. Vzhledem k tomu, že se dostali do intimního spojení s lidstvem a podařilo se jim uskutečnit plán spojení s bytostmi na Zemi.

Nemají ego, mají jinou složku, čistou…uvědomují si soudržnost s vesmírem. To, že vědomí je jedno a vše je v jednom. Oni obsahují tu nejvyšší boží moudrost, sílu, jsou krystalickým ztělesněním Boha…toho primárního - co vidíme…ne to, co je dál…kam "člověk nevidí"…to co je nám zpřístupněno v rámci našeho vnímání a našeho vesmíru.

Podle dávné židovské tradice byli andělé prvními inteligentními bytostmi, které Bůh stvořil. Význam slova anděl (v latině „angelus", v angličtině „angel") je původně slovním spojením slova „Ang" - život (egyptský „Ankh"- „klíč života" ) a slova „El" - Světlo Boží. Ve volném překladu jde tedy o „živé Světlo Boží" nebo také „životodárné Boží Světlo". Zmínky o andělích nacházíme ve všech duchovních a náboženských tradicích. V původním hebrejském významu byl anděl prostě „posel" (מַלְאָךְ‎‎ mal'ach).

Cílem těchto jemněhmotných, duchovních bytostí je udržovat celek a řád stvořeného univerza. Za každým druhem zvířat, rostlin a minerálů stojí některá andělská inteligence, stejně jako za planetami, hvězdami či živly. Nejsou omezeni časem ani prostorem, mohou se pohybovat rychleji než světlo - okamžitě se ocitnou na tom místě, kde si přejí - a mohou nabrat jakýkoli tvar. I když nemají pohlaví, mnoho z nich zaujímá jednu či druhou polaritu.

Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. Jestliže budeš jeho hlasu bedlivě naslouchat a budeš dělat, co říká, budu nepřítelem tvých odpůrců. Můj anděl půjde před tebou, praví Bůh.

(sv. Bible, Exodus 23,20-23) Posláním andělů není ale pouze odvracet zlo, nýbrž především vést k dobru. Anděl nás vždy a všude provází a spolupracuje na našem dobrém konání. Láska andělů k nám je čistá, silná, nepodléhá žádným výkyvům, neochabuje a je nezištná. Přítomnost této lásky zakusí všichni, kteří se jí otevřou.

Existuje mnoho definicí anděla, avšak v obecném pojetí to je inteligentní bytost bez hmotného tvaru, neboli bytost ryze duchovní.

Pomocí archandělské energie dochází k uvolňování zastaralých mentálních, emocionálních, psychických vzorců, všeho již nefunkčního, bolavého, opotřebovaného v rovině psychické i duševní a následnému vyhojování v úrovni fyzické bolesti a nefunkčnosti jednotlivých orgánů pomocí světelného informačního spektra. Archandělé mohou být nápomocni ve všech rovinách a životních záležitostech.

 

Náplní seminářů je:

Podpora a vedení v duchovním růstu, řízené meditace na propojení s prostorem duchovního srdce, bližší kontakt s andělem strážným, výuka léčení pomocí archandělských energií, řízené meditační techniky na zpracování karmy a rozšíření a tranformace vědoní.

 

1. Stupeň - zasvěcení do sedmi Archandělských energií nabízí možnost intenzivního spojení se sedmi paprsky kosmického spektra. Tímto mocným zasvěcením vzroste vaše propojení s frekvencí jednotlivých kosmických paprsků pomocí univerzálních hermetických klíčů.

Vše, co na Zemi existuje sestává z mocného Ohně stvoření, neboli Univerzální energie, Elektronového světla. Stejně jako se naše sluneční světlo při průchodu křišťálem rozkládá do sedmi barev duhy, tak i kosmické světlo se na svém sestupu - od obrovských sluncí v centrech spirálovitých mlhovin až ke sluncím s jejich planetami - rozkládá v sedm hlavních paprsků. Jsou to mocná kvantová pole, která mají svou určitou barvu (frekvenci), vlastnost (ctnost, schopnost a působení), jež jsou představována mocnými archanděly. Jsou  soustřeďována do ohnisek v zemské atmosféře, nacházejících se v oblasti vyšších dimenzí, a následně jejich vliv proniká na Zemi.. Jejich rozpoznání a používání je součástí důležitých znalostí na duchovní cestě.

2. stupeň Světla Archandělů - rozšířené techniky práce s energetickými poli světelných bytostí Intenzivní techniky a rozšíření práce na 18 archandělských energií. Hermetické klíče k energii Archanděla Metatrona, Muriela, Sandalfona a dalších energií Archandělského spektra. Andělské hierarchie. Výuka léčení, intenzivní meditace. Výuka vysokých Duchovních zákonů. Energie Archandělů je vhodná pro činnost s minulými životy, rozšíření vědomí, sjednocení s niterným Já ... Sjednocení s Vaší skutečnou bytostí .... Jednota představuje bezpodmínečnou lásku k Vašemu Já ....

Energie Archandělů napomáhá vaše pozvednout a pročistit vlastní vibrace, prohloubit vaše opravdové cítění, osobní růst.


 

Mysteria řádu Elohim

Elohim je nadřazený pojem pro anděly tvůrce, pravou ruku boží. Překlad z hebrejštiny znamená „ Bohem vyslaní.“ Elohimové nemají vždy formu, avšak formu spoluvytvářejí. Dévické království zahrnuje "držitele formy". Nejvyšší frekvence Dévického království - Elohimové – jsou přenašeči energií ze světa ideí do světa forem. Řád světelných bytostí Elohim, odpovídá v křesťanské hierarchii řádu zvanému ,,Knížectví“. Energie poskytnuté Elohimy v nás probouzí mystické poznání našich vnitřních tvůrčích sil a dávají nám k vlastnímu použití schopnost přeměnit v souladu s Božím řádem nedokonalost na dokonalost. Protože všechny způsoby Božího zjevení, tedy všechno dění a veškerá podstata, jsou spojeny stejně jako buňky, je-li některý z těchto způsobů zjevení uveden v činnost, vytvoří se skutečný silový proud, který se odráží v celém Universu. Je to obdobné, jako když pocit, vyvolaný na lidské kůži, způsobí vibrace celému organismu. Seminář seznamuje s principy jednotlivých silových polí Elohimů a jejich příslušných frekvencí.Obeznámení s Elohimskými vibracemi, možnostmi léčby a transformace biopole.Silné řízené meditace.

Podmínky pro absolvování: Seminář je vhodný pro absolventy 1. i 2. stupně Angels light, kteří se ještě necítí na postup kabalistickou mystickou cestou. Seminář mohou absolvovat i studenti Reiki 2. stupně, nebo asolventi Duchovního učení,, Já jsem 2. stupně)

 


Vyšší stupně systému jsou založeny na Kabale a vedou k osobní a duchovní transformaci.


angel1.gifKabala

Mystická kabalistická cesta - Gnóze

Sedm stupňů kabalistické mystické cesty

Kabala je duchovní disciplína, která transformuje a rozšiřuje lidské vědomí tak, aby se v něm zrodilo povědomí o spirituálním vědomí, které je v souladu s přírodou, pomocí a službou božskému v každém z nás. Tato metoda studia zároveň vede žáky do vyšších stavů vědomí tím, že jim poodkrývá filozofii života celkově i v rámci každodenního rytmu. Jde o cestu Gnostickou. Vyšší význam slova gnóze, je poznání ze zkušenosti, zejména zkušenosti z božství nebo toho, co je za hranicemi pěti smyslů. Slovo gnóze se nevztahuje na znalosti, které nám byly řečeny nebo kterým věříme. Gnóze je vědomé, zkušenostní poznání, nikoli pouze intelektuální nebo konceptuální znalosti, přesvědčení nebo teorie. Tento termín je synonymem hebrejského דעת "da'ath ," arabského ma'rifah, tibetského rigpä a sanskrtského "jna."

Toto je velmi přesná věda, přesná technologie a přesná znalost, která dovoluje každému člověku, aby manifestoval ty nejvyšší možné cíle v životě. Meditováním o síle vesmíru, má každý možnost prožít propojení s jeho duchem a neviditelným světem a být obklopen Anděly, kteří mu odhalí úžasné poklady a spirituální moudrost všech věcí přírody.

Semináře vedou zpět do původního, božského životního pole. Tato cesta vede ke strukturální obnově ducha, duše i těla.

Školy mystérií neboli duchovní školy vždy upřímně lidem zprostředkovávají univerzální učení moudrosti, v němž je skryta neměnná pravda. Duchovní školy odhalují hledajícím lidem, toužícím po poznání této pravdy, skrytý obsah mýtů, bájí a učení moudrosti svatých písem všech národů.

Tento zářící svazek tvoří láska, pravda, poznání (gnose) a čin. Především je to ale stezka, kterou je možné jít a kterou všechna náboženství ve své počáteční formě ukazují. Žádný mistr ani zasvěcenec nemůže pravdu předat jiným lidem. Může pouze ukázat cestu. Člověk k ní musí sám proniknout s velkým úsilím a přes mnoho překážek, a sice procesem proměny, znovuzrozením duše, neboli transfigurací.

Ze zamýšlené transfigurace nemá prospěch lidská osobnost, nýbrž božské já, které v člověku procitá.

Podle legend, ten, kdo zná kabalu a ovládne její tajemství, může řídit náš svět a duchovní světy, které náš svět ovlivňují, odhaluje tak minulost, současnost i budoucnost. Kabala je věda o stavbě vesmíru, zákonech vývoje duchovních světů a našeho světa, o poslání člověka.

Sedmistupňový systém mystické cesty zahrnuje transcendentní meditace, duchovní cvičení a meditace se symboly. Vysoké iniciace. Nejedná se jen o studium Kabaly, ale především o poznávání sebe sama. Otevírání svého nitra a splynutí s ,,Já jsem" JHVH - Božského obrazu v nitru každého člověka. V tomto procesu se člověk napřimuje uvnitř ve svém vnitřním bytí, ve svých jemnohmotných tělech, aby se mohl stát Slovem. Tělo Adama, které je výrazem a oslavou obrazu zapečetěného v jeho Božském Já. Nejedná se o opakování pouček či studium náboženství. Správným cílem duchovní cesty je přivést hledajícího k Bohu uvnitř sebe, jen tak lze pochopit Boha Makrokosmického.

Kabala (hebrejsky קבלה) je druh mystiky. Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit od všedních starostí a přiblížit svou duši k Bohu.

V židovském pojetí to znamená, že mystik (kabalista) se zcela oddává službě Bohu, hledá své božské zdroje ve svém nitru,studiu a naplňování Božích přikázání (Tóry). Své dojmy, techniky a praktiky kabalisté od středověku zapisovali, původně byly veškerá meditační a mystické praktiky předávány a vykládány ústně a byly přístupné jen úzkému okruhu soustřeďujícím se kolem učitele a žáků.

Slovo kabala je odvozeno z kořene ק-ב-ל, resp. ze slova kibel (inf. le-kabel), které znamená přijmout. Kabala označuje přijatou tradici.

 

Kabalista Yehuda Ašlag definuje kabalu takto:

Tato moudrost není ničím více a ničím méně než posloupností kořenů, které visí dolů cestou příčiny a následku, pevnými, určenými pravidly, vetkávajíc se do jediného, vznešeného cíle popisovaného jako "zjevení Jeho Božskosti Jeho stvořením v tomto světě."

Což znamená, že je zde vyšší síla, a že jsou zde řídící síly, které sestupují z této vyšší síly a způsobují naši existenci v tomto světě. Jsme seznámeni s fyzickými silami jako je gravitace, elektromagnetismus a síla myšlenky. Ale jsou zde síly vyššího řádu, které jednají, zatímco nám zůstávají skryty. Stejně jako známe účinky elektřiny, ale nemůžeme ji vidět, a doopravdy nevíme, co to je.

Konečná komplexní síla, Stvořitel, je součtem všech sil světa a nejvyšší úrovní řady vyšších řídících sil.

Kabala zdůrazňuje holografickou multidimenzionalitu, propojenost a hierarchii vesmíru. Stvořitel jako nepochopitelný, bez konce a počátku všudypřítomné bytí, je esenciálně přítomen v celém stvoření a zároveň stojí symbolicky nad, tedy mimo samotný model. Kabala jej nazývá Ajn, tedy Nic.

Transcendentní Bůh se v kabale nazývá AJIN.

AJIN znamená nic. AJIN je mimo bytí, od všeho oddělen. AJIN je absolutní nic. AJIN není ani nahoře, ani dole. AJIN není ani nehybný, ani v pohybu. AJIN není nikde, neboť AJIN není. AJIN je nezvučný, ale není to ticho. AJIN není ani prázdnotou, a přesto z nuly nejsoucnosti AJIN pochází jednička EJN SOF.

Hebrejské EJN SOF znamená nekonečno. Tak jak se má jednička k nule, AJIN je EJN SOF, absolutní vše vůči absolutnímu nic AJIN. Transcendentní Bůh je AJIN a imanentní Bůh je EJN SOF. Nic a všechno je totéž. Absolutno nemá kromě označení AJIN a EJN SOF žádné další přívlastky. Bůh je Bůh a neexistuje nic, co by se s Bohem mohlo srovnávat. Tradice vypráví, že Bůh zatoužil Boha spatřit, a tak Boží vůle, symbolizovaná světlem, zazářila nikde a všude. A takto se nekonečné světlo vůle EJN SOF ÓR stalo vševědoucím po celém absolutním všem. Aby mohl Bůh Boha spatřit, přikázal první oddělení od vševědoucího Boha. Vypráví se, že absolutní vše se stáhlo, aby vytvořilo místo, kde by se mohlo projevit zrcadlo bytí..Uprázdněné místo bylo konečné, protože je vymezoval vztah k absolutnímu všemu, v němž bylo obsaženo.

Šekina

Ženský aspekt Boha, matka vesmíru, je v židovské tradici znám pod pojmem Šekina. Podle této tradice to je Bohyně, Bůh-Matka, choť Boha-Otce. Je to božské záření, velká matka, která dává zrod celému vesmíru. Všechna ženská božstva jsou jejím aspektem, například Panna Marie. V kabale je také popisována jako „anděl osvobození" a ve Starém zákonu (Genesis 48:16) podle Jakuba jako „Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil...". Je také strážkyní Stromu života v Rajské zahradě. Velký znalec židovské mystiky Gershom Sholem říká, že Šekina byla oddělena od svého milého, Boha-Otce, čímž následoval pád Adama a Evy. Pouze za pátečních večerů, za posvátné noci před sabatem, se spolu spojují, aby se poté opět oddělili. Dokud se všechno původní světlo stvoření nevrátí do svého božského zdroje, potud se vesmírní milenci budou neustále muset scházet a rozcházet. Scholem píše: „Zavést Šekinu zpět k Bohu a spojit ji s ním je skutečným smyslem Tóry." Je zde myšleno spojení v nás samých, v našem nitru. Posvátný mystický sňatek.

Ma'ase berešit a Ma'ase merkava

Praktika Ma'ase berešit (dosl. dílo stvoření) spočívala v napodobování Božího díla - latinský termín pro takové chování je imitatio Dei - mystik se pokoušel Boží dílo stvoření zopakovat nebo alespoň napodobit .

Ma'ase merkava je mystikou jiného řádu - doslova znamená „dílo vozu" (ovšem tak to nemůže být chápáno) a v tomto případě se jedná o vůz (merkava) a nebeský trůn z proroctví proroka Ezechiela. Jedná se o aktivaci světelného těla Merkaba pomocí řízených transcendentních meditací a dechových cvičení. Mystik se pokoušel pomocí meditačních praktik, mezi které patřilo usilovné a soustředěné modlení, permutování Božích jmen apod. do vozu "sestoupit" - takoví mystici se nazývají "jordej merkava" - dosl. "ti, kdo sestupují do vozu". Jejich prožitky byly zaznamenány ve spisech, které jsou dnes souhrnně označovány jako literatura Hechalot. Hechalot znamená doslova "chrámy", kterými v tomto případě duše mystika prochází až ke svému cíli, tj. k Bohu.

Zohar je kolekce komentářů k Tóře, zamýšlených vést lidi, kteří již dosáhli vysoké duchovní úrovně, ke kořenu (pramenu) jejich duší.

Zohar obsahuje všechny duchovní stavy, které lidé prožívají, jak se jejich duše vyvíjejí. Na konci procesu duše dosáhnou toho, o čem kabalisté pojednávají jako o "konci nápravy," nejvyšším stupni duchovní celistvosti.

Pro ty, kteří nedosáhli duchovní úrovně, vypadá Zohar jako sbírka alegorií a legend, které mohou být interpretovány a vnímány každým jednotlivcem odlišně. Ale pro ty, kdo duchovní úrovně dosáhli, tedy pro kabalisty, je Zohar praktickou příručkou k vnitřním akcím, které člověk provádí za účelem objevení hlubších, vyšších stavů vnímání a pocitů.

Sefíry a světy

Sefíry, hebrejsky סְפִירוֹת (sfirot, sg. ספירה - sefira) je slovo, odvozené nejspíše od slova ספר - safar - počítat. Sefíry jsou dle Knihy stvoření deseti cestami, které tvoří základ všeho existujícího. Zároveň jsou sefíry jakýmisi idejemi, aspekty Boha, které s ním ovšem nejsou totožné. Sefíry emanují z Boha a jsou s ním spojeny „jako je spojen plamen s řeřavým uhlíkem". V Bahiru již získávají jména především podle biblických veršů (1Pp 29, 11, Př 2, 6; 2, 10; 4, 5-6; 8,14; 10,25; Jb 12, 13) a jsou ztotožňovány s Božími atributy, později získávají další vlastnosti (barvu, živly, prvky, Boží jména) atd.

Sefíry jsou tyto:

 • Keter - כתר - koruna.

 • Chochma - חוכמה - moudrost.

 • Bina - בינה - porozumění.

 • Da'at - דעת - poznání - neviditelná sefíra, která někdy nebývá mezi sefíry započítávána. V původním uspořádání Mošeho Cordovera chybí, mezi sefíry ji zařadil až Jicchak Luria.

 • Chesed - חסד - milost.

 • Gevura - גבורה - síla.

 • Tif'eret - תפארת - krása, nazývaná též Rachamim - רחמים - milosrdenství.

 • Necach - נצח - věčnost nebo též vítězství.

 • Hod - הוד - odraz, lesk.

 • Jesod - יסוד - základ.

 • Malchut - מלכות - království, vláda. Nejnižší sefíra, která je nejbližší pozemskému světu.

Světy jsou čtyři a nazývají se Acilut (emanace), Beri'a (stvořené), Jecira (zformované) a Asija (učiněné). Jejich název pochází z verše Iz 43,7: "koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil (zformoval) a učinil". Acilut je nejvyšším, zcela duchovním stupněm světů. Tak jako je svět Acilut odrazem Boha (není s ním zcela totožný), tak i další nižší světy jsou odrazem Acilut - podle Šabtaje Šeftla ben Akivy Horovice je Acilut podoben pečetnímu prstenu, zatímco ostatní světy jsou podobny jeho otisku. V aplikaci na sefirotický strom jsou většinou sefíry Keter, Chochma a Bina považovány za svět Acilut, sefíry Chesed, Gevura a Tif'eret jako Beri'a, což je svět Božího trůnu, sefíry Necach, Hod a Jesod tvoří svět Jecira, andělů v čele s Metatronem, Asija je svět nejnižší, materiální - je duchovním pravzorem našeho hmotného světa, podobně jako sefira Malchut

Korunou stvoření je však člověk, který je stvořen k obrazu Boha, a je také určitou analogií systému sefír. Zároveň je i jakousi „křižovatkou" či „bojištěm", na němž dochází k zápasu mezi světlem a tmou, či „Jákobovým žebříkem", po němž celé stvoření může vystupovat k Bohu, ke svému prazdroji, a naopak Bůh a jeho milost může skrze něj sestupovat na „zem". Z přesvědčení, že člověk je „obrazem Boha", z něhož pochází vše, se pak dochází k tomu, že i v člověku je analogicky obsaženo vše. Zde tak přichází ke slovu učení o člověku jako mikrokosmu, tedy že člověk je „zmenšeninou" vesmíru, „malým kosmem" (mikro-kosmos), v němž se odráží „velký kosmos" (makro-kosmos) a oba tyto vesmíry (makro- i mikro-) jsou spolu spojeny, odráží se v sobě navzájem a skrze tento vztah dochází i ke vzájemné interakci, ovlivňování. Z toho pak vyplývá, že člověk má v celém kosmu nezastupitelnou úlohu a nese velkou zodpovědnost za celý vesmír a za své vlastní chování, kterým může celý vesmír přivést buď k jeho návratu, obnově nebo naopak k jeho zkáze.

Každý zodpovídáme za svůj mikrokosmos, za sebe, a je na nás, jak sami se sebou naložíme.

(Učení mi bylo předáno v letech 1989 - 2005 Dr. Samuelem Haalmanem a I. Davidsonem)

I. stupeň (jednodenní seminář) 2.000,- Kč
II. stupeň (jednodenní seminář) 2.000,- Kč
III. stupeň (čtyřdenní seminář) 12.000,- Kč
IV. stupeň (dvoudenní) 4.000,- Kč
V. stupeň (dvoudenní) 4.000,- Kč
VI. stupeň (dvoudenní) 7.000,- Kč
VII. stupeň (dvoudenní) 5.000,- Kč
VIII. stupeň (dvoudenní) 5.000,- Kč
IX. stupeň (dvoudenní) 9.000,- Kč

 

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací.Pokud nejste mým klientem, je nutné před návštěvou semináře absolvovat osobní konzultaci!! Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková