Jana A. Blažková

  • Rodinné konstelace
  • Hypnoterapie, Kineziologie
  • Focusing
  • Hlubinná terapie
  • Bachovy esence
  • Meditace
  • Prožitkové semináře

 

"Namísto abyste si stěžovali na temno,
je lepší rozsvítit světlo"
(Konfucius)

 

Bratří Čapků 652/26
400 01 Ústí nad Labem

nebo

Drtinova 19
Praha Smíchov

Centrum vzdělaní a terapie KA- Epigen centrum

Mobil: 604 775 719
Telefon: 475 604 245
E-mail: blazkovaj@volny.cz

 

 

Blažková Jana - Alternativní medicína a léčitelé psychologicke poradny - idatabaze.czLéčitelé a alternativní medicína - idatabaze.cz

Najdete nás na Facebooku

facebook-icon.png

Důležité

Je možné, že se mi nedovoláte, neboť při práci vypínám telefony. Zareaguji na Vámi zaslanou sms tím, že Vás prozvoním, až budu opět dostupná. Nebo napište e-mail, odpovím Vám co nejdříve. Na sms zprávy neodpovídám. Děkuji za pochopení! :-)

Duchovní zákony

„Pravda je věčná a najít ji znamená, že i vy se stanete součástí věčnosti.“ OSHO

Duchovni zakony.jpgVYSOKÉ DUCHOVNÍ ZÁKONY UČENÍ "JÁ JSEM"- NAUKA O SEBEREALIZACI

Základem naší existence je, že jsme součástí trvalé Pravdy. Jediné, co se může změnit, je iluze o tom, že jsme od Existence odděleni. V duchovní seberealizaci ve skutečnosti nezískáváme nic nového. Prostě jen prohlédneme ze svého klamu a spatříme, kým jsme po celou tu dobu byli.

Existuje cosi, co přesahuje vše, co dokážeme pojmout. Je to Zdroj- Univerzální Vědomí, Bůh, Existence a je skutečně Vším, co jest. V pojetí kvantové fyziky se dá říci, že je Zdrojem sub-elementárních částic světla a zvuku a jako takový je všudypřítomný. Jeho vlastní podstata je i naší základní podstatou. Obecně lze konstatovat, že jsme se Zdrojem v jednotě i rovnosti. Přistoupíme-li na nutnost časové posloupnosti ve Vesmíru, pak na začátku všeho byl pouze Zdroj coby všepojímající nedefinovatelné vědomí, které bylo nabito Inteligencí, Vizí a potenciálem Tvoření. Tento Zdroj vložil Inteligenci do Světla a do Zvuku, coby vozítka pro Záměr. Takto byla utkána krajka základního vzoru vesmíru – ,,Matrice".,,Matrice" je holografická struktura za kvantovými poli, ale dá se říci, že díky mocným energiím, které uvolňuje, je hmotná a Zdroj ji považuje za své Tělo. Vesmír je neodmyslitelně spjat s životem, proto se té matrici říká Matrice života.

Živá pravda, ta relativně jediná a skutečná, zbavená nánosů mnohých relativních pravd – je prvotní pravda. Ne v časovém pojetí, ale ve smyslu základní konstanty. Taková pravda je opravdu nesdělitelná – ne proto, že neexistují slova k jejímu popisu, ne proto, že je Velkým tajemstvím, které nesmí být známo a dále šířeno, ale proto, že Živou pravdu musí najít každý sám v sobě. Ta se nesděluje – pravda nemůže přijít zvenčí, takové pravdě by nikdo neuvěřil. Pravdu musíme poskládat ze svých vnitřních pocitů – tak jak nám intuice srdce napovídá. A ona napovídá – někdy dost drsně a důrazně. Jsou to informace, které zasahují až z hloubky naší skutečné podstaty – z vědomí vyššího Já té nádherné světelné bytosti, kterou ve skutečnosti jsme – ty, já, my všichni lidé, ať krásní nebo ne, chytří nebo ne, hodní nebo ne, prostě každý jeden z nás bez rozdílu. Naše mysl se s tímto vědomím vyššího Já nezná a ve skutečnosti se s ním ani znát nechce. Udělá vše proto, aby se s ním poznat nemusela. Jako lidé nejsme obyčejné bytosti – navrch hlína, uvnitř duše spolu s myslí – je to trochu jinak.

Osobnost je jen nepatrnou částí vědomí, částí, kterou spirituální tradice nazývají egem. Tato osobnost je oddělená od svého původu, ať ten původ nazveme bytostné nebo transpersonální  Já, Atman, Já jsem přítomnost. My sami jsme Jáství. Když soustředíme pozornost na původ myšlenky, myšlenkový proces samotný zanikne. Vznikne tak přerušení, které je často příjemné, a proces začne znovu. Když se odvrátíme od vnějšího světa a užíváme si bezpředmětné blaženosti, mysl sama cítí, že vnější svět jsou pouze koncepty. Než dosáhneme tohoto stavu uspokojení, mysl je neustále napadána počitky, které se ji snaží uspokojit, ale pokud pozorujeme počitky s obrácenou pozorností dovnitř, jejich síla začne slábnout. Pokud zažije člověk vnitřní blaženost, vnější štěstí ztrácí své kouzlo. Ten, který pocítil toto niterné blaho, je přirozeně milující a nemá v sobě závist. Je spokojený a šťastný, když druzí prosperují, přátelský, nevinný a oproštěný od podvodných myšlenek. Takový člověk je vskutku pln krásy a úžasu, plně propojený s Existecí - Bohem.

Je zapotřebí trpělivosti a postupně se spojovat se svým skutečným Já - Já jsem přítomností (Átman).Naučit se koncentraci, meditaci, zacílit vědomí do nitra, k našemu skutečnému, božskému, pravému Já. To vše se naučíte postupně na seminářích a duchovních zákonech. Mnoho lidí začne s meditací a duchovní cestou, ale když nevidí okamžité výsledky, tak skončí. V kontaktu s božskou podstatou nám brání ego, mysl a karnické nánosy.Je třeba s trpělivostí a pokorou pokračovat na své seberealizaci. Hlavním konceptem seminářú je výuka meditace.  Téma, jak pracovat s karmou je rovněž nápní kurzů. ( kdo nemá zkušenosti s meditací, a má pochybnosti o tom, zda meditaci zvládne, doporučuji semináře Esence. Vedou do stejného cíle, vyuřívají jen dynamičtější formy meditace. Lze se tak snáze naučit opravdové meditaci, která je zklidněním mysli a soudředěním pozornosti do nitra. Název Esence je dalším vyjádřením naší skutečné podstaty)

Slova „JÁ JSEM" neznamená zdůraznění našeho ega, naší osobnosti, ale znamená toto:

Vyslovím-li slovo „JÁ",( lépe řečeno vnitřně jsem procítil a prožil JÁ, pouhé opakování z hlavy nefunguje!!), pak jsem od této chvíle dal do pohybu Boží sílu, Boží moudrost, Boží inteligenci, Boží lásku, která je nyní připravena a očekává vyslovení toho, co chceme. Je to nejúčinnější způsob, jak se dovolat pomoci Boha - modlitby, prosby, žádosti, přání, ba dokonce povelu, začneme-li slůvky „JÁ JSEM".

Slova „Já Jsem" jsou nejsilnější tvůrčí slova života, slova jenž nás spojují s energií nejvyšších sil Stvoření - nejvyššího kosmického vědomí. Pokud člověk pochopí význam těchto dvou slov, pozná sílu svého nitra, jehož činnost se rovná zázrakům. Pozná, že naše mysl má mnohem více síly a možností než běžně používané vědomí. Nalézt tuto sílu v sobě a vědomě ji ze svého nitra vést na povrch, znamená vědomé ovládání energií neboli mistrovství nad substancí každé úrovně, ve kterém naše vědomí právě přetrvává.

Slovy „Já Jsem" oslovujeme své nejvyšší vědomí, tím působíme z úrovně nejvyšších sil, které jsou připraveny uvést v činnost neomezené tvůrčí síly. Ke svému nejvyššímu vědomí nemusíme promlouvat nahlas. Naše nejvyšší vědomí - JÁ JSEM reaguje na vyslovená nebo myšlená slova stejně a okamžitě uvádí do pohybu síly, jejichž účinky jsou vždy takové, jaký mají následující slova význam. Naplňují to, o co jsme si řekli.

Vědomá komunikace ( prožitá) s Já Jsem a vědomě užívat tyto síly, znamená za určitým záměrem oslovit naše nejvyšší vědomí - Já Jsem a pak vyslovit patřičná slova vystihující situace, kterou chceme řešit nebo uskutečnit. Tímto se vědomě obracíme na naše nejvyšší vědomí, které okamžitě uvádí do pohybu tvůrčí síly naplňující naše žádosti a prosby. Pro většinu lidí představuje pozvednout své vědomí k nejvyššímu kosmickému vědomí - Absolutnu cosi těžkého a pro ně samotné nemožného. Přesto se s nejvyššími silami může kontaktovat každý člověk, tyto síly může každý kdykoliv vědomě užívat. Veškeré tajemství spočívá v tom, že naše ryze duchovní mysl JÁ JSEM vnímá slova „JÁ JSEM" jako oslovení, jako své jméno.

Slova „JÁ JSEM" v žádném případě neznamenají zdůraznění našeho ega. Jsou vyjádřením individuální existence, kterou každý národ vyslovuje svým jazykem. Vyjádření v jakémkoliv jazyce je vždy překladem z hebrejštiny- jednotného jména nejvyšší inteligence EHJEH.

Užívat sílu JÁ JSEM je právo člověka, vědomě však už po staletí jen málo lidí oslovuje své nejvyšší vědomí JÁ JSEM. Přesto každý z nás tuto sílu používá denně nesčíslněkrát nevědomě - JÁ JSEM osloví a následujícími slovy přednáší své nahodilé prosby nebo přání.

Učení „JÁ JSEM"

Je-li toto vysoké duchovní učení o „JÁ JSEM" pochopeno a žijeme-li podle něj, změní náš život v nejpozitivnějším smyslu. Náš život je pak prodchnut vysokou spiritualitou, štěstím, radostí ze života a pochopením jeho smyslu. Toto učení je velmi rychlou cestou ke zvýšení našeho vědomí, k sebepoznání a sebeovládání a je studnou hluboké moudrosti.

Ačkoliv toto učení a nejvyšší zákony v něm obsažené jsou prastaré, je přesto vysoce aktuální, živé a souvisí s naším konáním na této zemi. Poučuje nás o možnostech jeho velmi praktického použití v našem současném lidském světě. Vede nás k pomoci bližnímu a dává nám do rukou ty nejúčinnější prostředky. Jsou to naše myšlenky, které jsou v našem konání tím nejmocnějším a nejdokonalejším nástrojem. Jimi lze docílit a uskutečnit vše dle naší svobodné vůle, naší kreativity a mravní odpovědnosti. Naše směrované a cílené myšlenky mohou odstranit jakýkoliv náš zdravotní problém, ale právě tak jsou i hlavní příčinou našich nemocí, protože:

„Každá myšlenka mění atomovou strukturu buňky (z knihy „Odhalená tajemství" od G.R.Kinga)

 

Vysoké duchovní zákony - učení o „JÁ JSEM" můžeme nazvat „Boží Alchymií" a lze ho uplatnit jen s hlubokou vírou, trpělivostí a pravidelnou meditací.

1. část Duchovního učení o Já Jsem

Rozběhnutá mysl má velkou setrvačnost. Nelze jí dobře zastavit násilím, neboť by tím vznikla další reakce. Můžeme ji zprvu usměrnit

vysvětlení energetického pole člověka – tělo,mysl, duše, duch

výuka meditace a meditačních technik

vysvětlení základního  použití manter duchovního učení o Já Jsem

mantry a meditace k očistě, posílení a ochraně

práce se stříbřitě-fialovým světlem k transformaci karmických vazeb

základní energie sedmi paprsků kosmického spektra ( esenciálních aspektů - Diamond Logos )

silné řízené meditace k intenzivnímu spojení spravým Já – Já Jsem Přítomností

Seminář je vhodný pro všechmy, kteří  hledají  směr v osobní duchovní cestě vedoucí k rozvoji svého vědomí, nalezení pochopení a vědomého žití svého života.

Cena  za seminář a skripta: 1300,-Kč

2. část Duchovního učení o Já Jsem

rozšířené principy použití manter duchovního učení o Já Jsem

výuka silné očistných a ochranných technik

vysoké duchovní techniky zaměřené na osobní duchovní  rozvoj

silné řízené meditace k intenzivnímu spojení se sekutečným Já

předpoklad pro absolvování: 1. stupeň Duchovního učení Já jsem

Cena za seminář a skripta: 1300,-Kč

3. část Duchovního učení o Já Jsem

význam a používání duchovních dekretů

práce a meditace s platinovým paprskem

duchovní léčebné techniky

techniky očisty, posílení a ochrany aury

pokročilé techniky k ochraně pole

silné řízené meditace k intenzivnímu spojení se skutečným Já

Předpoklad pro absolvování:  1. a 2. stupeň Duchovního učení

Cena za seminář a skripta: 1400,-Kč


Duchovní učení o Já jsem- rozšířené techniky

Náplň semináře:

Skutečné a stínové Já

Podosobnosti  a zácházení s nimi - Každý z nás má různá Já., podle vztahu, který máme s jinými lidmi, s okolím, se skupinami atd. Je pro nás dobré neidentifikovat se s těmito našimi já a rozeznat, že to jsou všechno role, které hrajeme.

Archetypální kosmické symboly v meditaci

Intenzivní řízené transformační meditační techniky.


Cena za seminář a skripta 1500,-Kč

 

Poznámka:

Učení o Já jsem v základní podobě je součástí všech mých seminářů

Tento text může být kopírován v nezkrácené podobě pouze s uvedením www.blazkova.net jako zdroje

 

Rodinné konstelace

Semináře jsou pozváním pro každého, kdo se chce podívat na svou současnou životní situaci a najít řešení, či se osobně seznámit s metodou rodinných konstelací. Termíny naleznete v aktualitách a v menu u rodinných konstelací.

Kalendář akcí

23.09. 2020

OM CHANTING

Všechny akce ...
 
© 2011 - 2016 Jana A. Blažková